Villet politikk

Følgende innlegg er publisert hos Nationen

Villet svekkelse av arbeidsrettigheter

Det skulle bli i Norge - gjennom EØS-avtalen - at konkurranseideologene i EU først skulle få gjennomført havnedirektivet de forsøkte seg på i europeiske havner, to ganger tidlig på 2000-tallet. 

I desember 2016 avsa Høyesterett dommen i den ikke så ukjente Holship-saken; Rammeavtalen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport som sikrer havnearbeidernes fortrinnsrett til arbeid i havnene, erklæres i strid med EØS-avtalen og følgelig ulovlig. 


I 2001 la EU-kommisjonen frem et forslag til direktiv som krevde at det skulle være konkurranse om lossing og lasting av skip i alle store havner. Det skulle være lov å bruke de allerede lavtlønnede sjøfolkene til lossing og lasting av skipene.

Den europeiske transportarbeiderføderasjonen mobiliserte mot havnedirektivet og det ble gjennomført en rekke aksjoner mot det. Samme år som forslaget ble lagt frem var det politisk streik i de store havnene i Europa og i Norge stoppet arbeidet i 45 havner.

Havnearbeiderforbund over hele Europa jobbet hardt over lang tid for å sikre støtte fra andre forbund for å kunne legge press på medlemmene i EU-parlamentet.
Og det virket. To ganger klarte havnearbeiderne og støttespillere å stoppe havnedirektivet. Først i 2003, deretter i 2005. 

Fortrinnsretten til lossing og lasting av skip gir mye makt. Det er vanskelig å organisere sjøfolk og store deler av skipsfarten er uten tariffavtaler, særlig på de skipene som seiler under bekvemmelighetsflagg. Sjøfolk som er organisert er organisert i det samme internasjonale forbund som havnearbeiderne, i Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF). De har inspektører rundt om i verdens havner som varsler hvis et skip bryter deres minsteregler for lønns- og arbeidsvilkår. Oppdages brudd på disse reglene blir skipet boikottet i alle havner hvor det er registrerte havnearbeidere. Last blir hverken losset eller lastet før det blir orden på sjøfolkas lønns- og arbeidsvilkår igjen.
Denne solidariteten er viktig fordi den har hindret rasering av standardene i internasjonal sjøfart. Nettopp også derfor er det så viktig at fortrinnsretten til havnearbeiderne nå blir gjort gjeldende gjennom lovfesting av ILO 137.

Å slippe konkurransen løs i havner ved å sette havnearbeidere opp mot sjøfolk når skip skal losses og lastes, vil fjerne den grunnleggende solidariteten dem imellom. Helt i tråd med EUs liberale konkurransepolitikk.

Det skulle altså bli i Norge - som ikke engang er medlem av EU - at EUs regler skulle gis forrang foran tariffavtalen og ILO konvensjonen som skulle sikre havnearbeidernes fortrinnsrett. Det skulle bli i Norge at vår høyeste domstol skulle dømme en tariffavtale ulovlig.  
EØS-avtalen skulle komme til å sette havnearbeiderne 100 år tilbake i tid. 

Uten fortrinnsretten til registrerte havnearbeidere i norske havner vil vi få se at lavtlønnede sjøfolk pålegges overtidsarbeid til en lønn på 40 til 50 kroner i timen, om noe lønn for arbeidet i det hele tatt. Dette vil medføre at det innføres utenlandske lønns- og arbeidsvilkår for lossing og lasting av skip i norske havner. 

Vi så en tendens allerede før dommen fra Høyesterett, men med denne dommen ser det ut til at det er blitt en aksept for sosial dumping, og politikere og havneeiere retter seg etter trusler om søksmål. 
Mens de registrerte havnearbeiderne har vært utestengt fra havna har ITF flere ganger løpet av det siste året avdekket sosial dumping i Oslo havn ved at sjøfolka er satt til å utføre lossing og lasting av skip liggende til kai. Det fremkommer også av rapporter at mannskapet ikke er blitt betalt for arbeidet.


EØS-avtalen ser ut til å være arbeidsgiveres billett til billig arbeidskraft og -rasering av hardt tilkjempede rettigheter i arbeidslivet. En tilsynelatende villet politikk.


  • 10.10.2017 kl.22:14 i Oslo Havn KF
  • Ingen kommentarer
  • Permalenke

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

BryggesjauerFrue

BryggesjauerFrue

36, Sørum

Jeg er 36 år, bor på landet med min bryggesjauer og våre to barn. Mail: bryggesjauerfrue@live.no

Kategorier

Arkiv

hits