Sosial dumping i Oslo havn!

 

Jeg er redd ansvarlig byråd, Geir Lippestad er blitt løyet til. Men hva kan man forvente når man ber fagforeningsknusere om råd.

 

"Oslo Havn KF mener at Arbeidsretten i sin dom av 8. oktober 2014 har slått fast at lossing og lasting i de tretten norske havnene som er omfattet av den såkalte 'Rammeavtalen' kan utføres uten plikt til å bruke innleide bryggearbeidere. En konsekvens av denne dommen er at flere kunder i Oslo Havn KF valgt å losse og laste ved hjelp av egne ansatte. Disse er fast ansatte og har fått tilbud om tariffavtale. Losse- og lastearbeid utføres dermed av fast ansatte på vanlige arbeidsvilkår. (..) Ut over dette er det kundene som avgjør hvem som skal laste og losse skipene deres, under forutsetning av at operatøren/kunden har eksklusiv rett til å bruke den aktuelle kaien." (mine uthevinger)

Sitatet er hentet fra et brev ansvarlig byråd Geir Lippestad har sendt til Samferdsels- og miljøkomiteen i forbindelse med et spørsmål om ILO 137 som byrådspartiene og Rødt har vedtatt skal følges, i samarbeidsavtalen etter valget i fjor.

Egne ansatte?

Som et direkte tiltak etter Arbeidsrettsdommen det over refereres til er en rekke operatører i Oslo havn blitt tildelt 'eksklusiv rett'. Den aktuelle operatøren har også det:


I følge NHO LT og Oslo Havn KF kan man nemlig benytte seg av unntaksbestemmelsen i Rammeavtalen så lenge operatør/arbeidsgiver har 'eksklusiv rett' til kaien(e). Så enkelt kan det altså gjøres. Gi en operatør 'eksklusiv rådighet' over et gitt område på kaia og havnearbeidernes rett til utførelse av lossing og lasting er ikke-eksisterende. Dette har ansvarlig byråd Geir Lippestad også bekreftet til Oslo bystyres organer.  

Den 14. juni ble det utført en inspeksjon på et skip som lå til kai på området det vises til i utklipp over. Et område som skulle tilsi at operatør losser og laster ved hjelp av 'egne ansatte. Disse er fast ansatte og har fått tilbud om tariffavtale. Losse- og lastearbeid utføres dermed av fast ansatte på vanlige arbeidsvilkår.' 

I ettertid av inspeksjonen er det kommet en rapport (som jeg besitter) med skremmende tre brudd på sjøfolkas tariffavtale. Ett av bruddene tar for seg to punkter med direkte henvisning til forholdet mellom registrerte havnearbeidere og sjøfolka ombord på båtene. Det fremkommer at dekksmannskap utfører havnearbeidernes jobb! Og det uten kompensasjon. 

Ingen kan bli overrasket over dette. Vi har ventet på det. Og tenk; dette var bare en tilfeldig inspeksjon. 

Dette er en konsekvens av at havnearbeiderne - som har en rett til å utføre dette arbeidet - er blitt utestengt. Det er Oslo Havn KF og Oslo Kommune som har lagt til rette for utestengelsen. De har lagt til rette for at private aktører kan bedrive sosial dumping på kommunal grunn.

Vet det sittende byrådet hva de går god for? Er det klar over at de er med på å legge til rette for sosial dumping i Norges største havn? 

Vi må få på plass et nytt havnestyre og vi må få et bystyrevedtak på at INGEN brukere i Oslo havn får 'eksklusiv rådighet' som klausul i sine kontrakter. Kan her minne om at mottaksplikten i Havne- og farvannsloven i praksis opphever 'eksklusiviteten' Oslo Havn KF kaster etter operatører i havna. 

Før jeg går ut med navn på operatør, skal rederiet få muligheten til å svare for seg og betale mannskapet lønnen de har krav på. Men når det gjelder bruk av mannskap til lossing og lasting er skaden allerede skjedd. Sosial dumping i Oslo havn er et bevist faktum. Sosial dumping i Oslo havn er pinlig for Oslo Kommune som i dag styres av den politiske venstresiden (?). Det er faktisk en skam.

Det eneste effektive virkemiddelet vi har mot sosial dumping i norske havner, er registrerte havnearbeidere i jobb!

Les også Bare en østeuropeer

Les mer om forholdene i Oslo havn 


  • 29.06.2016 kl.14:34 i Oslo Havn KF
  • 2 kommentarer
  • Permalenke

2 kommentarer

Ståle Belle

16.08.2016 kl.20:36

Maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene er vel litt som en pendel; svinger frem og tilbake. Havnearbeiderne ble vel litt for grådige, og som en følge av dette svinger nå pendelen i favør av mer makt til arbeidsgiver i dette tilfellet. Hadde havnearbeiderne vært rimelige i sine krav hadde de hatt opinionen på sin side i denne saken og politikerne hadde måttet gjøre noe helt annet enn hva som nå skjer.

BryggesjauerFrue

17.08.2016 kl.07:29

Ståle Belle:
Hvilke krav er det du viser til?

Skriv en ny kommentar

BryggesjauerFrue

BryggesjauerFrue

36, Sørum

Jeg er 36 år, bor på landet med min bryggesjauer og våre to barn. Mail: bryggesjauerfrue@live.no

Kategorier

Arkiv

hits