20 år med Yilport i Oslo. Eller?

 

Det hoper seg litt opp med artikler om Bjørvika, Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen (V) og snikprivatisering av fellesskapets verdier i Oslo Kommune. Jeg håper dagens Oslo-politikere er våkne på tidligere vedtak, rapporter, formuleringer og motiver. 

Her er noen interessante tekster samt noen spørsmål man gjerne skulle ha fått svar på.

 

"Han antyder at HAV Eiendom AS - den kommersielle utbygger i Bjørvika og datterselskap av Oslo Havn KF - var aktiv i flyttingen fra Tøyen, med vesentlige fullmakter i saken.

Det stemmer. HAV har erklært at de ønsker Munch som prestisjebygg i området for å øke fortjenesten på sine tomtesalg og prosjekter. Via Oslo Havn KFs styreleder, venstremannen Bernt Stilluf Karlsen, ble Venstre stråmann for HAV i byrådet. Venstre har erklært at de presset Høyre-byrådet på bakrommet våren 2008 til å la Munch følge med da Deichman skulle flytte til Bjørvika. Det forelå riktignok et enstemmig bystyrevedtak fra 7. desember 2005 om utbygging av museet på Tøyen. Men det brøt byrådsleder Erling Lae (H) på den famøse pressekonferansen 27. mai 2008, uten behandling i bystyret. Se Nytt Norsk Tidsskrift 3/2015, s. 308-12.

Resultatet er et uegnet museum til absurd høye bygge- og driftsomkostninger. En innsynsbegjæring til byrådets arkiv i oktober i år viser at det ikke finnes notater eller sakspapirer om flyttingen før Laes bekjentgjørelse i mai 2008. Det må bety at en milliardavtale under bordet enten bare ble gjort muntlig, eller at alle spor er fjernet av aktørene. Saken må granskes."

-Erling S. Skaug, professor emeritus, Universitetet i Oslo i Aftenposten 7. desember

 

"Det bringer oss til containerhavna, for her skyller politiske bølger innover kai-
kanten. Ingen containerhavn i Fjordbyen, sier bystyret med byrådet i spissen. Men Anne Sigrid Hamran svarer kjapt:
- Vi har fått en reguleringsplan, og det politikerne har sagt er at vi kan lage en midlertidig containerhavn på Sjursøya. Da bygger vi den på en måte som gjør at veitilknytning og kai senere kan gjøres om til byutvikling dersom vi ønsker det.
- Hvor midlertidig tror du at en sånn containerhavn blir?
- Det avhenger om vi finner et alternativ.
- Og hvilke realistiske alternativer finnes i Göteborg-Oslo-regionen?
- Søren at Fornebu er tapt. Den hadde vært fin.
- Drammen har vært nevnt som hovedhavn?
- Ja, men da får vi trøbbel på veisiden, for veinettet er sprengt. (...) Å finne en annen løsning for containertrafikken betyr at det må fattes noen radikale politiske vedtak på helt andre steder enn lokalt i Oslo. Staten må inn."

Sitatet er hentet fra et intervju med havnedirektør (og arkitekt), Anne Sigrid Hamran i NE Nyheter, 2005.

 

Jeg har tidligere skrevet om det forrige byrådets forsøk på å gjøre om Oslo Havn KF til et aksjeselskap for kommunen å enklere få tak i havnekapitalen (eiendommene): 

"Videre i den ovennevnte innkallelsen fra byråd Guri Melby (V) i oktober, er denne "havnekapitalen" nevnt. I samme avsnitt som "møte med Samferdselsministeren" og "Omdanning av Oslo Havn KF til AS".

Og i februar i år kom brevet fra Samferdselsdepartementet som skulle oppheve vedtaket om Oslo Havn KF som utpekt havn. Denne opphevelsen fører til at kravene om forhåndssamtykke fra departementet til organisasjonsendringer og om utarbeidelse av plan for arealtilgang fjernes."

Det nye byrådet i Oslo har slått fast at Oslo Havn KF ikke skal bli et aksjeselskap. Likevel ser det, utifra postjournaler, ut til at evalueringen det forrige byrådet bestilte ble levert i slutten av november. I tillegg det ser ut til at møtet tidligere byråd Guri Melby og havnestyreleder Bernt Stilluf Karlsen hadde med Samferdselsministeren i oktober i fjor har båret frukter når hans departement nå har bestilt en rapport som blant annet vurderer effekter av å liberalisere gjeldende regler for havnekapital.

 

Så...

Er havnedriften på Sjursøya fortsatt regulert som "midlertidig"? Blir Lambda bygget? Blir E18 utvidet? 

Oslo Havn KFs leiekontrakt med Yilport Oslo Terminal Investments AS er full av enkle utveier for grunneier hvis de skulle finne det for godt å bygge boliger på Sjursøya før kontraktens 20 år er omme. 

 

Hvorfor har Bernt Stilluf Karlsen (V) og Oslo Havn KF kjempet så hardt for å bli kvitt havnearbeiderne OG egne ansatte

 

 

 Les også: 

Oslo Havn AS og verdens dyreste lunsj

 


  • 09.12.2015 kl.11:42 i Oslo Havn KF
  • Ingen kommentarer
  • Permalenke

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

BryggesjauerFrue

BryggesjauerFrue

36, Sørum

Jeg er 36 år, bor på landet med min bryggesjauer og våre to barn. Mail: bryggesjauerfrue@live.no

Kategorier

Arkiv

hits