NHOs definisjon på korrupsjon prøves i konflikten i Oslo havn

 

Jeg googlet "Korrupsjon definisjon" og fikk følgelig Wikipedias alternativ opp.

"Korrupsjon skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet, og ved dette oppnår enten en privat fordel eller belønning, eller urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller firma. Dette er definisjonen på korrupsjon fastsatt av Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge."

Linken i Wikipedias artikkel viser til en side som ikke lenger eksisterer (?), men jeg fant i tillegg denne på NHOs hjemmesider:

"For korrupsjon straffes etter § 276a den som i anledning av stilling, verv eller oppdrag i Norge eller utlandet
a) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel, eller 
b) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel."

 

Misbruker makten

 

Kanskje vi skulle ha tatt en titt på noe av det som er blitt gjort og sagt i denne konflikten som kan falle inn under denne definisjonen? Ja, la oss gjøre det!

Jeg kommer nå til å ta for meg noen punkter og utdrag fra strateginotatet som Oslo Havn KF, NHO LT og Dampen utarbeidet i desember 2012. Notatet er gjort på oppdrag fra havnestyret. Notatet er skrevet av havnedirektør Anne Sigrid Hamran og daværende terminalsjef, Dag Sem (også styreleder i Norsk Havneforening).

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak som ikke er del av tariffavtalen havnearbeiderne har. Oslo Havn KF er grunneier. NHO LT er motpart til nevnte tariffavtale og de fleste arbeidsgiverne/oppdragsgiverne i havna er medlem av NHO LT som arbeidsgiverorganisasjon. Dampen er den mer lokale arbeidsgiverforeningen som blant annet forhandler frem lokal tilpasningsavtale mellom arbeidsgivere og havnearbeiderne i Oslo. 

Strateginotatet og de første medieutspillene la hovedsaklig vekt på "kontinuerlig drift" og la dette til grunn for strategien. Sannheten er, som man også kan lese i samtlige artikler/skriverier om havnearbeiderne i senere tid, at det dreier seg om fortrinnretten havnearbeiderne besitter gjennom Norges ratifisering av ILO 137. 

Punkt 3b sier at Oslo Havn KF kan stoppe overtidsarbeidet for havnearbeiderne. Her vil altså Oslo Havn KF presse havnearbeiderne til å gå med på arbeidsgivernes premisser.

I punkt 3c skriver havnedirektøren at den lokale arbeidsgiverforeningen Dampen kan sørge for færre oppdrag for havnearbeiderne ved å endre prisene slik at det blir færre oppdrag i havna. Styreleder i Dampen var også nestleder i styret til Lossekontoret, samt at han representerte én av lossekontorets største kunder. Da priser økte, valgte altså denne kunden/styrelderen/nestlederen å bruke terminaltjenester fra Maritime Truck AS - som i dag også har en kontrakt med Yilport Oslo for utføring av terminalarbeid i havna. Prisene det er snakk om blir fastsatt av styret i Lossekontoret. Dampen har tre representanter mot havnearbeidernes to. 

Videre i punkt 4a skriver havnedirektøren at grunneier Oslo Havn KF kan formulere en leiekontrakt med fremtidig operatør slik at tariffavtalen mellom havnearbeiderne (NTF) og NHO LT ikke vil være gjeldene. 

NHO LTs Thor Christian Hansteen er videre i punkt b bedt om å undergrave egen tariffavtale ved å forberede et notat om hvordan fremtidig operatør kan unngå tariffbestemmelser ved en virksomhetsoverdragelse. Hvilke skritt må i så fall ha vært gjort på forhånd av det aktuelle operatørselskap. 

...over streken?

Til Fylkesmannen i Oslo- og Akershus skriver havnedirektøren (i forbindelse med avslag- og klage på avslag av innsyn i dette strateginotatet) det faktisk rett ut: "Oslo Havn KF deltar ikke som part rundt forhandlingsbordet, men vi er involvert i disse gjennom drøftelser om saken med arbeidsgiversiden (...) kan ha betydning for vår omsetning (...) Drøftelsene som finner sted er derfor en forhandlingssituasjon som har betydning for våre økonomiske interesser (..)"

Styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen har, siden oktober 2014, vært i dialog med Samferdselminister og forrige byråd om muligheten for omdannelse av Oslo Havn KF til et aksjeselskap for at Oslo Kommune enklere skal få tilgang på havnekapitalen (eiendommene) til Oslo Havn KF. Til nå har Oslo Havn KF outsourcet og virksomhetsoverdratt flere avdelinger tilknyttet selve havnedriften.

Oslo Havn KF ville enklere selge driften av havna ved at havnearbeidernes fortrinnrett ble borte og dermed gi operatør mulighet til å skaffe billigere arbeidskraft.
NHO LT og Dampen har jobbet for- og tilrettelagt for at deres medlemsbedrifter har kunnet bryte egen tariffavtale som egentlig er gyldig til 1. april 2016.
Du klør meg litt på ryggen og jeg klør deg osv...

Lossekontorets bestyrer inntil konkursåpningen i slutten av mai 2015, var Oluf Martin Mohn som også er daglig leder for Dampen. Som daglig leder for Dampen er han nå å treffe i lokalene til Oslo Havn KF i Skur 38 på Akershusstranda. Ta en titt på hans historie på purehelp.no. Ser ut til at han kan dette med avviklinger av firmaer.

Ta gjerne også en titt på mailen sendt fra advokat Skarning (som representerer et lite spedisjonsfirma i Drammen) til den forrige byrådslederen i Oslo Kommune, Stian Berger Røsland (H) hvor han ber om tiltak fra "kommunale myndigheter og  havnemyndigheter" og også informerer om at han skal på et møte med havnesjefen i Drammen (også leder av KS Bedrift Havn) for å se om han kan "få fortrinnsretten og havnemonopolet bort."

Jeg jobber hverken for Transparency International eller Økokrim, men dette ser da ut til å passe rimelig greit inn under NHOs definisjon av korrupsjon.

  


  • 13.11.2015 kl.11:45 i Oslo Havn KF
  • 5 kommentarer
  • Permalenke

5 kommentarer

13.11.2015 kl.12:04

På tide å få bært ut søppla, den stinker nå.

13.11.2015 kl.13:04

Gutteklubben grei 😎

Trond

13.11.2015 kl.15:23

Sabla bra! Hvis ikke noen går videre med dette vil det være unnfallenhet!

Jarle marman

14.11.2015 kl.23:16

Det var vel det meste og den riktigste versjonen av denne saken jeg har lest. Stå på😄 Ikke la de slippe unna med dette. Du gjør en kjempejobb for gutta i obf. Som de Setter stor pris på.

Jan

15.11.2015 kl.11:18

Det trengs vel en anmeldelse av hele sakskomplekset til Politiet/Økokrim for at noe skal skje.

Det er åpenbart at flere personer har gjort ting som ikke er forenlig med den rollen/vervet de har innehatt. Spørsmålet er om det de har gjort er straffbart og om myndighetene vil forfølge det.

En anmeldelse og eventuelt en etterfølgende etterforskning sender et kraftig varsel til motparten om å holde sin sti ren, samtidig som det også kan føre til at de er enda mer påpasselig for at ikke noe skal komme ut. Jeg tror imidlertid ikke at de slutter å konspirere...

Skriv en ny kommentar

BryggesjauerFrue

BryggesjauerFrue

36, Sørum

Jeg er 36 år, bor på landet med min bryggesjauer og våre to barn. Mail: bryggesjauerfrue@live.no

Kategorier

Arkiv

hits