Oslo Havn AS og Verdens dyreste lunsj

 
Oslo Havn KF AS.
Uvant. Det kommer til å bli som ved årsskiftet; når du stadig skriver feil dato fordi det er så uvant med et nytt år. Eller litt slik som da Oslo Veivesen ble Oslo Vei AS, uten sammenlikning forøvrig (kremt)!
 
 
Den 22. oktober 2014 sendte byråd Guri Melby en innkallelse (unntatt offentligheten, selvfølgelig) til styreleder i Oslo Havn KF. En innkallelse til et kontaktmøte vedrørende Oslo Havn KF.
Ett av punktene på agendaen var "Dom i arbeidsretten 08.10.2014, hvilken betydning har denne for Oslo Havn KF?"
Hvorfor skulle en dom mellom arbeidsgivere (NHO) og arbeidstakere (NTF) ha betydning for en grunneier?
 
Politikere og den menige mann kan føle seg lurt. Det har aldri handlet om kontinuerlig drift eller "Verdens dyreste lunsj". Havnearbeiderne er blitt beskyldt for å være et fordyrende ledd og pausene deres sies å skape en flaskehals i havnedriften. Sannheten er at det ikke er pausene til havnearbeiderne som er problemet. Det er fortrinnsretten.
Yilports "nye havnearbeidere" (ja, det er faktisk ikke mulig å automatisere akkurat denne delen av havnen!) har faktisk "Verdens dyreste lunsj" de òg. Tenk det! Og hva med prisene? Jo, de gikk opp så fort havnearbeiderne ble kastet ut av havna. Men ingen snakker om dèt.
 
Samtidig som havnearbeiderne ble kastet ut av containerdelen av Oslo havn, ble kranførerne ført over fra Oslo Havn KF til Yilport gjennom en virksomhetsoverdragelse. Dette er den eneste yrkesgruppen på terminalen som har tariffavtale, og det av den ene grunn at de måtte da det var midt i en avtaleperiode (nye forhandlinger i 2016).
Oslo Havn KF ved styreleder Bernt Stilluf Karlsen begrunner denne virksomhetsoverdragelsen med at det vil bli en mer effektiv organisering hvis alle arbeidstakerne på terminalen er ansatt i ett og samme selskap. Til info er det dette selskapet som har en klausul i sine kontrakter om at arbeidstaker kan bli overført til et tilknyttet selskap.
 
Til nå har Oslo Havn KF klart å kvitte seg med kranførerne. Ryktene sier at de neste som står for tur er de ansatte i renholdsavdelingen. Og så er det de ansatte i trafikksentralen.
Oslo Havn KF kvitter seg altså med det foretaket egentlig handler om: Sjøfart og det å drifte en havn. Nettopp derfor var det også viktig for dem å tilintetgjøre havnearbeidernes fortrinnsrett. Fysjameg. Hvordan skulle man få kvittet seg med havnedriften hvis en gjeng arbeidere med rettigheter holdt til der liksom?
 
Heldigvis for Oslo Havn KF, fant de en formulering i arbeidsrettsdommen de kunne utnytte. De kunne gi operatører eksklusiv rådighet over terminalområdene. Dette til tross for at havne- og farvannsloven sier noe annet. Men shit samme. Ingen som bryr seg om fakta i denne saken allikevel. Hvertfall ikke foretakets eier; Oslo Kommune.
 
Oslo Havn KF AS og tidenes "ran"?
 
Oslo Havn KF disponerer store "byutviklingsområder" i Oslo. Disse områdene/eiendommene kalles "havnekapital". Som styreleder i både Oslo Havn KF og Ruter, har Stilluf Karlsen klart å få ført over et par eiendommer til Ruter (ferjekaier). Flere eiendommer er også overført til Oslo Havn KFs datterselskap HAV Eiendom AS.
Oslo Havn KF var en såkalt "utpekt havn" hvilket medførte restriksjoner i bruk av havnekapitalen da det var regulert av havne- og farvannsloven. Som utpekt havn måtte Oslo Havn KF søke til Samferdselsdepartementet for tillatelse til å utnytte havnekapitalen til annet enn rene havneformål. 

 

Videre i den ovennevnte innkallelsen fra byråd Guri Melby i oktober, er denne "havnekapitalen" nevnt. I samme avsnitt som "møte med Samferdselsministeren" og "Omdanning av Oslo Havn KF til AS".

Og i februar i år kom brevet fra Samferdselsdepartementet som skulle oppheve vedtaket om Oslo Havn KF som utpekt havn. Denne opphevelsen fører til at kravene om forhåndssamtykke fra departementet til organisasjonsendringer og om utarbeidelse av plan for arealtilgang fjernes. Som eier av Oslo Havn KF kan Oslo Kommune bare endre det kommunale foretaket til et AS for så å lettere få kloa i eiendommene (sorry: havnekapitalen). Og hva sitter Oslo Havn AS igjen med da? En haug med ansatte, uten mål og mening. Havnedriften har de jo kvittet seg med gjennom outsourcing og utdeling av eksklusiv rådighet til ulike operatører i Oslo havn.

 

For at dette "ranet" av fellesskapets eiendom ikke skal være så åpenbart, skal byrådsavdelingen for miljø og samferdsel få utarbeidet en evaluering av Oslo Havn KF som organisasjon. Er organisasjonen hensiktsmessig? Evalueringen skal være ferdig 1. august.
Byråd Guri Melby vil sette fokus på foretakets effektivitet. Effektivitet, dèt forbanna ordet som er brukt - av Oslo Havn KF - mest i kampen mot havnearbeiderne.
Jeg vil ikke si "karma". For alt jeg vet er havnedirektøren og styrelederen med på planen. Verre er det for de ansatte i Oslo Havn KF AS som sannsynligvis har blitt holdt utenfor.

 

 
  • 26.06.2015 kl.21:37 i Oslo Havn KF
  • 10 kommentarer
  • Permalenke

10 kommentarer

Jarle Marman

27.06.2015 kl.12:12

Greier ikke å forstå at dette ikke er mer synlig for flere?finnes det ikke noe organ med oppgave for å hindre denne måten å slakte offentlige eiendommer og aktive eller Havnekapitalen som de også kaller det.

Eivind Jensen

30.06.2015 kl.09:37

Alle som sykler forbi Oslo Havn KFs arealer i Oslo skjønner at dette ikke er virksomhet som er "for fellesskapets beste". Det oser "vi har fått kloa i et "fellesareal" og klorer oss fast til det så godt vi kan.

Jeg vet ikke om direktøren har det fremdeles, men for 20 år siden hadde han svart Mercedes og privatsjåfør!

Drar du det for langt, ryker strikken...

Rune

30.06.2015 kl.09:57

Her er det en våken dame som skriver. På tide at en del politikere og andre begynner å våkne også!

Petter H. Torp

30.06.2015 kl.10:57

Havnearbeiderne står i veien for eiendomsspekulantene i Oslo Venstre. Derfor gjør Oslo kommune alt de kan for å fjerne dem, uavhengig av hva som er sant eller redelig. Korrupte politikere er dårlig på moral.

Monica

30.06.2015 kl.12:14

Utrolig at det ikke finnes avisredaksjoner som ikke ser spillet som Stillulf Karlsen og Guri Mellby driver ! Dette er slakt av en havn for og få fingrene i eiendommene!

Roger Johansen

30.06.2015 kl.13:26

Her var det mange udokumenterte meninger, og derfor liten mulighet til å falsifisere påstandene.

Dersom dette hadde vært så kritikkverdig som denne anonyme bloggeren later som så hadde mediene kastet seg over historien for lenge siden. Det er selvfølgelig en grunn til at saken aldri har blitt det ramaskriket bloggeren etterlyser, og det er at påstandene i denne bloggen ikke er sanne. Folk flest forstår hva som har skjedd i denne saken, og det er at bryggearbeiderne, som heismontørene og mange andre i sin tid, har vært så opptatt av å verne om sine egne arbeidsplasser at de har klart å gjøre seg selv overflødige. Evne til omstilling preger hele landet vårt om dagen. Vi har to valg, å bli med på prosessen, eller å sette oss på bakbeina. Denne saken viser til fulle hva som skjer hvis en ikke velger å være med på prosessen men tviholder på fortiden.

BryggesjauerFrue

30.06.2015 kl.13:50

Roger Johansen/T.I.B.:
Hvilke påstander er det du vil ha "falsifisert"?

JT

30.06.2015 kl.14:51

Jeg er på ingen måte en fan av Guri Melby, men bryggesjauerfruer er ekstremt ensidig i fremstillingen. Ja, dette er helt sikkert et spill for politikerne for å få kloa i eiendommen, men er det virkelig et "ran av fellesskapets eiendom"? Om Oslo Havn KF vil miste kontrollen over havna er fremdeles havna eid av fellesskapet, du kan jo ikke kalle det et ran da. Hva med oss andre Oslo-boere som ikke jobber på brygga, hvis vi, fellesskapet, ønsker at havna skal brukes til noe annet enn havn, har ikke vi noe vi skulle ha sagt?

Roar

04.07.2015 kl.15:59

"Roger"; Dokumentasjon skal du nok få etter hvert, men vi sparer det til de sivile søksmålene.Sender du en mail til den"anonyme" bloggeren så kan du sikkert få se noen av de.

BryggesjauerFrue

04.07.2015 kl.19:42

Roar:
Jeg har allerede sendt mail til "Roger", men e-mail adressen "han" oppga var ikke gyldig.

Skriv en ny kommentar

BryggesjauerFrue

BryggesjauerFrue

36, Sørum

Jeg er 36 år, bor på landet med min bryggesjauer og våre to barn. Mail: bryggesjauerfrue@live.no

Kategorier

Arkiv

hits