Villet politikk

Følgende innlegg er publisert hos Nationen

Villet svekkelse av arbeidsrettigheter

Det skulle bli i Norge - gjennom EØS-avtalen - at konkurranseideologene i EU først skulle få gjennomført havnedirektivet de forsøkte seg på i europeiske havner, to ganger tidlig på 2000-tallet. 

I desember 2016 avsa Høyesterett dommen i den ikke så ukjente Holship-saken; Rammeavtalen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport som sikrer havnearbeidernes fortrinnsrett til arbeid i havnene, erklæres i strid med EØS-avtalen og følgelig ulovlig. 


I 2001 la EU-kommisjonen frem et forslag til direktiv som krevde at det skulle være konkurranse om lossing og lasting av skip i alle store havner. Det skulle være lov å bruke de allerede lavtlønnede sjøfolkene til lossing og lasting av skipene.

Den europeiske transportarbeiderføderasjonen mobiliserte mot havnedirektivet og det ble gjennomført en rekke aksjoner mot det. Samme år som forslaget ble lagt frem var det politisk streik i de store havnene i Europa og i Norge stoppet arbeidet i 45 havner.

Havnearbeiderforbund over hele Europa jobbet hardt over lang tid for å sikre støtte fra andre forbund for å kunne legge press på medlemmene i EU-parlamentet.
Og det virket. To ganger klarte havnearbeiderne og støttespillere å stoppe havnedirektivet. Først i 2003, deretter i 2005. 

Fortrinnsretten til lossing og lasting av skip gir mye makt. Det er vanskelig å organisere sjøfolk og store deler av skipsfarten er uten tariffavtaler, særlig på de skipene som seiler under bekvemmelighetsflagg. Sjøfolk som er organisert er organisert i det samme internasjonale forbund som havnearbeiderne, i Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF). De har inspektører rundt om i verdens havner som varsler hvis et skip bryter deres minsteregler for lønns- og arbeidsvilkår. Oppdages brudd på disse reglene blir skipet boikottet i alle havner hvor det er registrerte havnearbeidere. Last blir hverken losset eller lastet før det blir orden på sjøfolkas lønns- og arbeidsvilkår igjen.
Denne solidariteten er viktig fordi den har hindret rasering av standardene i internasjonal sjøfart. Nettopp også derfor er det så viktig at fortrinnsretten til havnearbeiderne nå blir gjort gjeldende gjennom lovfesting av ILO 137.

Å slippe konkurransen løs i havner ved å sette havnearbeidere opp mot sjøfolk når skip skal losses og lastes, vil fjerne den grunnleggende solidariteten dem imellom. Helt i tråd med EUs liberale konkurransepolitikk.

Det skulle altså bli i Norge - som ikke engang er medlem av EU - at EUs regler skulle gis forrang foran tariffavtalen og ILO konvensjonen som skulle sikre havnearbeidernes fortrinnsrett. Det skulle bli i Norge at vår høyeste domstol skulle dømme en tariffavtale ulovlig.  
EØS-avtalen skulle komme til å sette havnearbeiderne 100 år tilbake i tid. 

Uten fortrinnsretten til registrerte havnearbeidere i norske havner vil vi få se at lavtlønnede sjøfolk pålegges overtidsarbeid til en lønn på 40 til 50 kroner i timen, om noe lønn for arbeidet i det hele tatt. Dette vil medføre at det innføres utenlandske lønns- og arbeidsvilkår for lossing og lasting av skip i norske havner. 

Vi så en tendens allerede før dommen fra Høyesterett, men med denne dommen ser det ut til at det er blitt en aksept for sosial dumping, og politikere og havneeiere retter seg etter trusler om søksmål. 
Mens de registrerte havnearbeiderne har vært utestengt fra havna har ITF flere ganger løpet av det siste året avdekket sosial dumping i Oslo havn ved at sjøfolka er satt til å utføre lossing og lasting av skip liggende til kai. Det fremkommer også av rapporter at mannskapet ikke er blitt betalt for arbeidet.


EØS-avtalen ser ut til å være arbeidsgiveres billett til billig arbeidskraft og -rasering av hardt tilkjempede rettigheter i arbeidslivet. En tilsynelatende villet politikk.


 • 10.10.2017 kl.22:14 i Oslo Havn KF
 • Ingen kommentarer
 • Permalenke

Når heises sjørøverflagget i Oslo havn?

Publisert i Dagsavisen, 8. august 2017

Dersom det ikke snart tas grep, risikerer Oslo havn å få stempel som en lovløs havn.

Følger Oslo ILO-konvensjon 137?

Så sent som i januar 2016 skrev Geir Lippestad (Ap), byråd for næring og eiendom at Oslo Havn KF opplyser om at «all aktivitet i havna drives i henhold til ILO-konvensjon 137», i et brev til Samferdsels- og miljøkomiteen som svar på et spørsmål fra Guri Melby (V).

Å ratifisere en ILO-konvensjon betyr at man påtar seg en folkerettslig forpliktelse til å etterleve konvensjonens bestemmelser.

Norge ratifiserte ILO-konvensjon 137 om havnearbeid i 1974. I tillegg har byrådet og Rødt i sin samarbeidsavtale blitt enige om at ILO 137 skal følges i Oslo. Dette vedtok også havnestyret i siste møte den 15. juni i år.

Ifølge ILO 137 skal registrerte havnearbeidere ha fortrinnsrett til losse- og lastearbeid. Konvensjonen sier at «Denne konvensjonen gjelder personer som til vanlig er disponible for arbeid som havnearbeidere og som er avhengig av dette arbeid som sin viktigste årlige inntekt.» Konvensjonen sier også at «det skal være vedkommende lands politikk å oppmuntre alle dem som berøres av dette til å skaffe havnearbeiderne fast eller regelmessig sysselsetting så langt det er mulig.»

Da lurer jeg på om Lippestad vil opplyse oss om hvor det i nevnte konvensjon står at sjøfolk (de som har sitt yrke på sjøen) eller innleide fra bemanningsbyrå kan benyttes i stedet for dem konvensjonen skal beskytte. Nemlig registrerte havnearbeidere.

I løpet av det siste året er det ved flere anledninger blitt avdekket at sjøfolk blir satt til å gjøre jobben havnearbeiderne inntil nylig har utført. Og det bør være ille nok i seg selv, men det fremkommer også at de ikke engang blir betalt for det.

Er det slik Oslo havn skal vinne konkurransen mot Drammen, Moss og Fredrikstad? Ved å tillate utnyttelse av lavtlønnede sjøfolk? Er det slik det skal være i «Porten til Norge», Norges største havn? Seriøse terminaloperatører blir skviset ut til fordel for operatører som er villig til å kutte i (lønns)kostnadene. Er det slik Oslo skal bli en «attraktiv havn»?

Førstemann til bunnen

Tidligere i år hadde Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) konferanse i Sør-Afrika (ITF organiserer sjøfolka bl.a.). De ser svært alvorlig på situasjonen i Norge og Oslo havn spesielt. Så alvorlig at ITFs koordineringskomité i Norge er gitt fullmakt til å kunne erklære Oslo havn for en bekvemmelighetshavn (Port of Convenience, POC). Det vil i korte trekk si en havn hvor vanlige lønns- og arbeidsvilkår ikke blir fulgt. Oslo vil i så fall bli den første havnen i Europa med dette stempelet. Og dét er ikke mye å være stolt av!

En erklæring som dette er svært alvorlig og det vil gå utover Oslos gods- og passasjertrafikk. Ingen seriøse rederier vil vedkjenne seg anløp i lovløse havner ? sjørøverhavner.

Å ville fjerne fortrinnsretten til havnearbeiderne handler ikke om modernisering ? i hvert fall ikke om ikke sosial dumping er å anse som modernisering. Ei heller handler det om automasjon eller at havnearbeiderne er overflødige. Noen gjør jobben havnearbeiderne inntil nylig har utført og det ser nå ut til å være en aksept for at det er sjøfolkene som blir satt i arbeid mens skipet ligger til kai.

Hvis vi overser viktigheten av ILO 137 og lukker øya for sjøfolk som utfører losse- og lastearbeid om bord i skip vil vi også se (hvis vi åpner øya igjen) at flere og flere terminaloperatører følger etter. For eksempel på Norges største containerterminal, tyrkiskeide Yilport, de kan lett si opp kontraktene med sine pin-men (de som i dag utfører jobben havnearbeiderne gjorde inntil de ble utestengt i februar 2015) og få sjøfolka til å gjøre jobben de i dag gjør. For den kan gjøres om bord likeså vel som i land. Er det kanskje det vi kaller kostnadseffektivt? Mer effektivt blir det nok ikke. Men det blir mye billigere!

Så er det dette med konkurranse da, når det ikke er noen form for reguleringer ? hvor billig kan det bli? Hvor billig skal vi la det bli? Hvor lang tid tar det før sjøfolk kjører rundt på terminalen i trucker? Hvor lang tid tar det før det er de som står under krana på kaikanten og løsner kjettinger og containerlåser?

Vis muskler

Kommunen og havna har full mulighet til å pålegge operatører å følge gjeldende regler, samt ILO 137. Det har de gjort historisk og også i forbindelse med anbud av drift av containerterminalen som Yilport vant i 2014. Ved to ulike skriftlige spørsmål fra potensielle tilbydere av denne terminaldriften svarer Oslo Havn KF at «operatør er forpliktet til å bruke havnearbeidere i henhold til ILO-konvensjon 137.»

Lossekontoret, som havnearbeiderne er fast ansatt i, er et non-profit foretak som er blitt drevet av aktører i havna og havnearbeiderne i fellesskap. Problemet kan se ut til å være nettopp det at administrasjonskontoret er drevet som en ideell bedrift uten mål om profitt, for «alle» vil vel ha profitt?

Havnearbeiderne er lei av å stå på utsiden av gjerdet og se på at lavtlønnede sjøfolk utfører jobben de selv har krav på. 1. september er satt som frist. Om de ikke ser at operatørene, havnemyndighetene og kommunen respekterer ILO-konvensjonen Norge og Oslo har gjort gjeldende, vil de gå videre til koordineringskomiteen som igjen kan komme til å erklære Oslo havn for en bekvemmelighetshavn. Dette begynner å haste.

Sjørøverflagget er strøket og klart ? skal den rødgrønne makta i Oslo Rådhus sørge for at ILO 137 respekteres og følges i Oslo eller vil flagget heises på Akershusstranda?


 • 14.08.2017 kl.10:49 i Oslo Havn KF
 • Ingen kommentarer
 • Permalenke

Skrivesperre, havnekonflikt og politikk

Ett år og én dag siden siste blogginnlegg!
Da er det vel på tide å komme i gang igjen litt vel? Jeg har lidd av en skrivesperre, og den har bare blitt verre og verre for hvert innlegg jeg skulle ha skrevet, men ikke fikk ned på papiret. Frustrerende!

De som har fulgt siden min på Facebook har vel kanskje fått med seg mye av det som har skjedd i løpet av året selv om jeg ikke har blogget om det. Jeg tenker uansett at jeg skal dele noen tanker om flere av hendelsene i senere innlegg. 

Siden jeg sist blogget, har jeg vært med på 6 styremøter i Oslo Havn KF, som representant for Rødt. Det har vært spennende, for å si det mildt. Med nytt styre, snart ny havnedirektør og ferske vedtekter i forbindelse med laste- og lossearbeid i Oslo havn føler jeg at vi er på (vei mot) rett kurs. Tar tid å rette opp ei stor skute (skuta heter forresten M/S Skandale)!

Samtidig med alt som har skjedd i havnekonflikten det siste året, har jeg selv blitt (enda) mer politisk; jeg stiller som 1. kandidat for Rødt Akershus til Stortingsvalget OG jeg er blitt valgt til 2. nestleder i Rødt! Damn! Snakk om bratt læringskurve! 

Jeg avslutter dette superkorte innlegget med en 'teaser' om at proff.no har nå en ny funksjon; aksjonærregister. 
Stay tuned! 

 


 • 29.06.2017 kl.23:02 i Blogg
 • Ingen kommentarer
 • Permalenke

Sosial dumping i Oslo havn!

 

Jeg er redd ansvarlig byråd, Geir Lippestad er blitt løyet til. Men hva kan man forvente når man ber fagforeningsknusere om råd.

 

"Oslo Havn KF mener at Arbeidsretten i sin dom av 8. oktober 2014 har slått fast at lossing og lasting i de tretten norske havnene som er omfattet av den såkalte 'Rammeavtalen' kan utføres uten plikt til å bruke innleide bryggearbeidere. En konsekvens av denne dommen er at flere kunder i Oslo Havn KF valgt å losse og laste ved hjelp av egne ansatte. Disse er fast ansatte og har fått tilbud om tariffavtale. Losse- og lastearbeid utføres dermed av fast ansatte på vanlige arbeidsvilkår. (..) Ut over dette er det kundene som avgjør hvem som skal laste og losse skipene deres, under forutsetning av at operatøren/kunden har eksklusiv rett til å bruke den aktuelle kaien." (mine uthevinger)

Sitatet er hentet fra et brev ansvarlig byråd Geir Lippestad har sendt til Samferdsels- og miljøkomiteen i forbindelse med et spørsmål om ILO 137 som byrådspartiene og Rødt har vedtatt skal følges, i samarbeidsavtalen etter valget i fjor.

Egne ansatte?

Som et direkte tiltak etter Arbeidsrettsdommen det over refereres til er en rekke operatører i Oslo havn blitt tildelt 'eksklusiv rett'. Den aktuelle operatøren har også det:


I følge NHO LT og Oslo Havn KF kan man nemlig benytte seg av unntaksbestemmelsen i Rammeavtalen så lenge operatør/arbeidsgiver har 'eksklusiv rett' til kaien(e). Så enkelt kan det altså gjøres. Gi en operatør 'eksklusiv rådighet' over et gitt område på kaia og havnearbeidernes rett til utførelse av lossing og lasting er ikke-eksisterende. Dette har ansvarlig byråd Geir Lippestad også bekreftet til Oslo bystyres organer.  

Den 14. juni ble det utført en inspeksjon på et skip som lå til kai på området det vises til i utklipp over. Et område som skulle tilsi at operatør losser og laster ved hjelp av 'egne ansatte. Disse er fast ansatte og har fått tilbud om tariffavtale. Losse- og lastearbeid utføres dermed av fast ansatte på vanlige arbeidsvilkår.' 

I ettertid av inspeksjonen er det kommet en rapport (som jeg besitter) med skremmende tre brudd på sjøfolkas tariffavtale. Ett av bruddene tar for seg to punkter med direkte henvisning til forholdet mellom registrerte havnearbeidere og sjøfolka ombord på båtene. Det fremkommer at dekksmannskap utfører havnearbeidernes jobb! Og det uten kompensasjon. 

Ingen kan bli overrasket over dette. Vi har ventet på det. Og tenk; dette var bare en tilfeldig inspeksjon. 

Dette er en konsekvens av at havnearbeiderne - som har en rett til å utføre dette arbeidet - er blitt utestengt. Det er Oslo Havn KF og Oslo Kommune som har lagt til rette for utestengelsen. De har lagt til rette for at private aktører kan bedrive sosial dumping på kommunal grunn.

Vet det sittende byrådet hva de går god for? Er det klar over at de er med på å legge til rette for sosial dumping i Norges største havn? 

Vi må få på plass et nytt havnestyre og vi må få et bystyrevedtak på at INGEN brukere i Oslo havn får 'eksklusiv rådighet' som klausul i sine kontrakter. Kan her minne om at mottaksplikten i Havne- og farvannsloven i praksis opphever 'eksklusiviteten' Oslo Havn KF kaster etter operatører i havna. 

Før jeg går ut med navn på operatør, skal rederiet få muligheten til å svare for seg og betale mannskapet lønnen de har krav på. Men når det gjelder bruk av mannskap til lossing og lasting er skaden allerede skjedd. Sosial dumping i Oslo havn er et bevist faktum. Sosial dumping i Oslo havn er pinlig for Oslo Kommune som i dag styres av den politiske venstresiden (?). Det er faktisk en skam.

Det eneste effektive virkemiddelet vi har mot sosial dumping i norske havner, er registrerte havnearbeidere i jobb!

Les også Bare en østeuropeer

Les mer om forholdene i Oslo havn 


 • 29.06.2016 kl.14:34 i Oslo Havn KF
 • 2 kommentarer
 • Permalenke

Nå er det på tide at politikerne i Oslo stopper denne galskapen!

 

Johansen og Lippestad, Byrådsleder og Byråd for 'Næring og Eiendom', jeg snakker til dere!

Jeg fikk rett

Den 19. februar i år la Oslo Havn KF ut følgende på Facebook:Måtte ikke jobbes så lenge med den saken, den 25.februar var vedtektene til Oslo Stevedore Selskap AS (OSS) skrevet og den 7. mars var selskapet registrert i Enhetsregisteret. Knappe to måneder etter at vedtektene var skrevet ble det offentliggjort på Oslo Havn KFs sider at OSS skulle drifte terminalen (Ormsund). 

Jeg har ikke sett noe til OSS i Oslo Havn KFs postjournal, ei heller fikk jeg noe svar fra det kommunale foretaket da jeg - 8. april - spurte om det er OSS som kommer til å ha driften på Ormsund i fremtiden. Jeg purret opp mailen sist onsdag med spørsmål om innsyn i konkurransegrunnlag samt kontrakt mellom OSS og Oslo Havn KF. Ikke fått svar foreløpig. For alt jeg vet, ble driften aldri lagt ut på anbud. For alt jeg vet, er det ikke skrevet noen kontrakt enda. 

Det operatøren selv kan fortelle oss på deres hjemmeside er "Vi leverer der andre ikke har kompetanse eller fleksibilitet". 

"Lokalisert på Ormsund med eksklusivitet til kai gjør oss fleksible og uavhengige.

Solide samarbeidsavtaler med myndigheter og underleverandører sikrer forutsigbarhet og kvalitet." (mine understrekinger) (Merkn.: OSS har i ettertid endret ordlyden på sine hjemmesider)

 

Kompistjenester

Offentlig eiendom er altså 'gitt bort' til et firma som ble startet for to (!) måneder sider. Et firma uten én eneste ansatt. Bortsett fra daglig leder da. Kommer tilbake til han.

"Men unntak av kontrakten med Yilport er de inngåtte kontraktene om eksklusiv rådighet av kortvarig karakter, dvs. kontraktslengden er under 5 år. Kontrakter med slik lengde har havnedirektøren fullmakt til å inngå. (...)

Løpende kontrakter, altså avtaler uten spesifikk kontraktslengde, men med gjensidig oppsigelsestid anses som kortvarige fordi vi relativt raskt kan komme ut av forholdet dersom dette er ønskelig eller nødvendig." svarer Oslo Havn KF på spørsmål om kontraktene til diverse operatører med 'eksklusiv rådighet' er forelagt og vedtatt i havnestyre eller kommune. Havndirektørens fullmakt til å inngå slike avtaler blir misbrukt og MÅ fjernes. Fullmakten blir beviselig brukt for å unngå en gyldig tariffavtale!

Viser til mitt innlegg om "Ny operatør på Ormsund", det ble altså Oslo Stevedore Selskap AS (OSS) som startet opp på Ormsund. 

Daglig leder for OSS er Knud Vang Nielsen. Nielsen var styreleder i lossekontoret som ble åpnet for konkurs i mai i fjor. Han var lossekontorets største kunde, fikk styret i lossekontoret til å gå med på en økning av priser på terminaltjenester, gikk så hen til Maritime Truck AS og kjøpte terminaltjenester av de istedet. Maritime Truck AS utfører i dag mange av jobbene havnearbeiderne har rett til å utføre. Maritime Truck AS leier ut terminaltraktorer, trucker og førere til operatører i havna. 

Nielsen var også, inntil nylig, styreleder i den lokale arbeidsgiverforeningen, Dampen. I følge Dampens hjemmeside er et nytt styre på plass. Styrets leder er nå Rolf Vidar Aaen. Han representerer firmaet som var prøvekaninen i 'eksklusivitetsprosjektet'; GC Rieber Salt AS. GC Rieber Salt AS brøt tariffavtalen etter at de fikk eksklusivitet av havnedirektøren to måneder etter at arbeidsrettsdommen kom 8. oktober 2014. Aaen er også styreleder i OSS. 

Knud Vang Nielsen og Rolf Vidar Aaen. De samme to som sitter i forhandlingsutvalget for opprettelse av nytt lossekontor (noe rammeavtalen sier skal eksistere i havna). 

Nielsen var med på provokasjonene, strategien og fagforeningsknusingen. Han spilte på lag med Oslo Havn KF den gang han drev Oslo Container Terminal. Det lå lenge an til at det var han som skulle vinne driften av Norges største containerterminal. Slik gikk det ikke. Er det en 'takk for hjelpen' eller en 'arm knekt bak ryggen' som gjorde at han så lett fikk ansvar og 'eksklusivitet' for kaikanten på Ormsund? 

Nå må politikerne sette en stopper for dette og granske ledelsen i Oslo Havn KF. 

 

RTG-kranene flyttes på mandag

På mandag førstkommende starter flyttingen av RTG-kranene fra Ormsund til kjøper'n i Fredrikstad. Havnearbeiderne i Fredrikstad skal losse dem. Havnearbeiderne i Oslo har ikke fått henvendelse om lastingen av dem. Oslo Havn KF svarer meg heller ikke på hvem som har fått oppdraget. Tipper det er han som "leverer der andre ikke har kompetanse eller fleksibilitet". Han som ikke respekterer havnearbeidernes fortrinnsrett. Han som var med på å ødelegge havnearbeiderners opparbeidede rettigheter. Og hvor får han "kompetansen" fra? 

Jeg har tidligere skrevet om salget av disse RTG-kranene på Ormsund som ble solgt til merkelige priser. Les her, her og her. Den ene kranen ble først solgt til budgiver som bød over seg selv fra 2 millioner til 5,2 millioner - som så kjøpte den igjen (!?) halvannen måned senere til 100.000,- (inkludert et reeferstativ). 

Er det noe hold (og baller) i den nye ledelsen i Oslo Kommune eller ble det med store ord og tomme løfter? At Oslo Havn KF ble flyttet fra 'Miljø og Samferdsel' til 'Næring og Eiendom' er skremmende i seg selv. På tide å motbevise min 'lettskremthet'!

(Lenker i lyseblå tekst)

 

Les også:

Nissene i havna

Salt i såret

Bare en østeuropeer

Pressemelding

Da begynte moroa

#tariff2016


 • 06.05.2016 kl.19:30 i Oslo Havn KF
 • 3 kommentarer
 • Permalenke

NHO tar helst bakveien. Unntatt offentlighet

 

Twitter ass. Er ikke veldig aktiv der, men kom over en artikkel delt fra nho.no i dag.

I forbindelse med gårsdagens rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen, har NHO kommet med en uttalelse. Nina Melsom og NHO er selvfølgelig begeistret for uttalelsen. Melsom sier: "Aksjoner for å presse faste ansatte ut ved boikottaksjoner må nå opphøre (...) Det er synd at vi må benytte rettsapparatet for å tilpasse tariffavtalene til dagens realiteter." (Til info så er ikke bedriften som har tatt dette opp til EFTA-domstolen noen NHO-bedrift, så jeg aner ikke hvorfor hun sier "at vi må benytte" - hun om det).

Lovlige aksjoner er tydeligvis helt hårreisende. Boikotter som både Tingrett og Lagmannsrett har kjent lovlige, er tydeligvis helt hårreisende! Mens drittpakker, obstruksjon og undergraving av egne avtaler "for å presse faste ansatte ut" - dét er greit? Minner om mandagens innlegg. Les her. Altså en obstruksjonsstrategi med fire punkter, unntatt offentlighet, selvfølgelig - DET ER GREIT? Og internasjonale konvensjoner, tariffavtaler og norske rettsinstanser er en uting? Håper bedrifter holder seg langt unna NHO i fremtiden. Dette er så useriøst som det får blitt. Dyrt blir det for dem óg. Eller er det NHO som betaler når det kommer erstatningssøksmål etterhvert?

Hun fortsetter i tråd med uttalelse etter arbeidsrettsdommen av 8. oktober 2014 "Dagens logistikkløsninger krever faste ansatte i terminalbedrifter." Ironien her er at artikkelen er delt av en direktør i Adecco. Samme direktøren som hjalp Yilport med nye "havnearbeidere". Sånn tilfeldigvis. 

Oi. Ble dette innlegget publisert? Det skulle jo være unntatt offentlighet. 

Vil du også lese:

Adecco Schmadecco

Apropos "faste ansatte i terminalbedrifter": NHO bekrefter at målet er sosial dumping og tariffknusing

NHO, løgner og hersketeknikker

Mer her. 


 • 20.04.2016 kl.20:16 i Blogg
 • Ingen kommentarer
 • Permalenke

Eier du ikke skam, Kjensli?

 

"..NHO LT forholder seg lojalt til inngåtte tariffavtaler, og ønsker seriøsitet og ordnede forhold i arbeidslivet." avslutter du et innlegg i Adresseavisen i dag.

Du lyver. Og jeg kan motbevise deg.

NHO LT undergraver inngåtte tariffavtaler! 

Hvis du ikke er kjent med "strateginotatet", kan jeg opplyse deg. 

"Bryggearbeiderne har etter gjeldende tariffavtaler en arbeidsordning som ikke gir mulighet for kontinuerlig drift (...) Da det er er tvingende behov for å komme til en løsning for kontinuerlig drift, har sentrale parter (HAV, Dampen, LTL) kommet sammen for å diskutere ulike tiltak og utarbeide en felles strategi for videre behandling av saken." heter det i en styresak i Oslo Havn KF (12/2012). Min understreking. HAV er Oslo Havn KF, Dampen er den lokale arbeidsgiverforeningen og LTL skiftet navn til NHO LT i 2012. 

Strateginotatet kan leses her.

Første punkt forteller om forhandlingsveien, andre punkt forteller om en svertekampanje, tredje punkt; obstruksjon og siste punkt tar for seg ordlyd og formuleringer i fremtidige kontrakter for å unngå fortrinnretten, samt: "Thor Christian Hansteen (NHO) forbereder et notat med følgende tema: Hvis bryggearbeiderne ved hjelp av virksomhetsoverdragelse blir ansatt i et operatørselskap, hva skal til for at den nye virksomheten ikke vil "arve" tariffbestemmelse om fortrinnsrett. (...)" Mine understrekinger.

NHO LT, eller LTL som dere het før, er nevnt i punkt 2 og 4. Altså, en svertekampanje og en direkte undergravelse av inngåtte tariffavtaler. Lojalitet? 

Tromsø 

"NHO har evaluert situasjonen opp mot hovedavtalens bestemmelser og reglene i arbeidslivet, og konkludert med at vi kan arbeide som vanlig med våre egne arbeidsoppgaver og oppgaver nødvendig for å ivareta virksomheten, og sågar leie inn tilleggskapasitet om nødvendig, for å opprettholde ekspederingen av Hurtigruteskipene og godsskipene, UTEN AT DETTE KAN KARAKTERISERES SOM STREIKEBRYTERI." heter det på NHO LTs nettsider den 11/12.2013. Teksten var hentet fra Nor Lines' daværende direktør Toralf Ekrheim. Igjen, min understrekning. Caps Lock'en skal jeg ikke skryte på meg.

Arbeidsretten sa, den 25.08.2015, noe helt annet: "Sympatistreik adskiller seg ikke fra ordinær streik med hensyn til partens gjensidige tarifforpliktelser. Nor Lines AS var å anse som den streikerammede bedriften, og fortrinnsretten kan ikke forstås slik at bedriften da sto fritt til å benytte andre uten at dette representerer tariffbrudd." Dette ble så vakkert i kursiv at jeg ikke følte for å understreke noe.

Jeg vet at det ikke er min oppgave å svare på leserinnlegget ditt i Adresseavisen. Men når du og dine har ødelagt så mange liv - klarer jeg ikke å holde kjeft. Du burde skamme deg, Kjensli. Er vi fortsatt på punkt to i strateginotatet, eller er du dum?

Jeg fatter ikke at dere våger å fortsette med løgnene deres, når dere vet at vi sitter med dokumentasjon som kan knuse dere i en rettssak! 

Jeg er hevngjerrig. Det skal dere hvertfall vite. 

Uansett om min mann har tjent 405.000,- eller 790.000,- i året; arbeidsgivere burde ha gått i strupen på deg og dine (elendige) forhandlere, fremfor han som faktisk ofrer noe for oss forbrukere. Og oss arbeidstakere. For dèt dere prøver på, er å få arbeidstakere til å tenke som forbrukere. Når vi egentlig bør fokusere på å kjempe for våre rettigheter som arbeidstakere. For sykkelen fra Kina, som jeg som forbruker, kjøper i butikken..den blir ikke billigere, blir den vel? Det er bare ditt medlem som tjener mer? #vekkmisunnelsen 

Skjerp deg, Kjensli! 

 


 • 18.04.2016 kl.21:07 i Blogg
 • Ingen kommentarer
 • Permalenke

Pickets hosed down and attempted pushed at sea

 

The situation got dramatic on the dock in Tromsø when Nor Lines' employees attacked the dockers while picketing during loading and unloading of Hurtigruta (combined passenger/cargo ship, roro) last Thursday afternoon. Nor Lines states that their employees did not deliberately try to hurt anyone.

 

video:img0004

Video: Truls Bruvold Høegh

 

After Nord-Troms District Court desided not to grant Nor Lines' request of restraining order for seven named pickets, on their leased terminal Prostneset in Tromsø, the company started to block entry and exit itself. But this has not preventet pickets from entering the area in order to stop the strike breakers loading and unloading Hurtigruta.

Forklifts as weapons

The dispute in Tromsø started when the local dockers went on sympathy strike in December 2013, for the fight for collective agreement for the dockers in Risavika, near Stavanger at the Norwegian west coast. Nor Lines immediately instructed their terminal workers to replace the dockers, despite the fact that both dockers and the Labour Court, as recent as in August last year, concluded that this was to be regarded as strike breaking.

Actions to get the pickets in place has previously resulted in several police arrests, but Thursday's happenings are described as the most dramatic ever. Docker, Kenth Ståle Kristiansen describes the situation:

- We entered the dock by boat and could see the truck coming towards the quayside. When I was climbing the ladder from the boat, the truck suddenly dropped its forks nearly hitting me. I had to do a quick manouver to avoid being hit in the head, he said.

Kristiansen says he is considering reporting the Nor Lines-truck driver to the police. 

- It is not unlikely. This is serious, and total madness to use a truck as a weapon. I had no possibility to escape, therefore very dramatic, he emphasizes. 

Nor Lines' foreman aiming the firehose towards the picketline (from the video above)

Attempted pushed at sea

Kristiansen was with the first batch of dockers arriving at the dock by boat. Docker Asle Sjøgren arrived with the next. He was not 'greeted' by the truck, but by Nor Lines' foreman at the terminal.

- As I came up the ladder and barely got my chest above the quayside I got a solid shove in both shoulders. Fortunately, I had come so far up that I was able to lay my upper body down on the quay. That is the only reason it ended well and I did not fell into the sea. My heart was really palpitating, if I were to fall, the guy behind me on the ladder would have followed, says Sjøgren.

video:video 14

The first batch of dockers arriving. Greeted by a forklift. Video: Web cam Tromsø Havn KF

He manages to get up at the dock and asks the foreman if he had gone mental.

- Did you want to throw me into the ocean, I asked, and got back "if I wanted to I could have thrown you into the ocean", Sjøgren says and confirms there were five witnesses to the incident.

Same is confirmed in a adio file Transportarbeideren has access to (listen here).

Sjøgren acknowledges Nor Lines' attack on the dockers is beoynd what he thought they were capable of.

- I thought we were dealing with grown adults, but I was wrong. Trying to be pushed at sea gives great discomfort, and I am not excluding reporting this to the police, says Sjøgren.

Hosed with fire hose

As Hurtigruta is berthing this day, the dockers are standing in front of the cargo ramp as they usually do. Provisions to the ship, passengers' luggage and cars are being accepted through as always. It is only the loading and unloading of cargo the dockers want to prevent Nor Lines' strike breakers from doing. Yet again the foreman of Nor Lines attacks. This time with the fire hose. Truls Bruvold Høegh, also a docker, recorded the sequence with his mobile phone. 

- Hansen told us that he was going to get us removed in order for him to unload the ship, and as we were standing in front of the ramp he hosed us with the fire hose. This went on for a few minutes. A sailor from the ship got off the ship, told him to stop and called his behaviour childish, says Bruvold Høegh.

Docker Asle Sjøgren
Photo: Roy Ervin Solstad/Transportarbeideren
 

Sjøgren approaches Hansen.

He is hosing my feet and asking me if I thought he was standing there to make us feel comfortable, says Sjøgren who manages to get the foreman to turn off the water.

Kenth Ståle Kristiansen is frustrated over the whole incident.

- He said he was going to hose us down, not wash the quay. They obviously never wash the quay, it's always dirty here, says Kristainsen.

- Illegal blockade

CEO of Nor Lines, Tor Arne Borge says to Transportarbeideren that the employees only are trying to prevent the dockers in entering closed area.

- I think the activists are trying to portray this as more brutal than it may have been. Our employees are not deliberately trying to hurt anyone, says Borge.

He says that the dockers are welcome to strike. Outside the fence. 

- The activists prevent legitimate activity. We are not negativ towards the strike. And even though the strike is legal, blockade is not. They may stand outside the area handing out flyers, shout and sing, but not break in to our private area, he says.

He hopes the police will come to the same conclusion coming Tuesday when Nor Lines and the dockers are scheduled to meet to discuss the conflict.

The meeting was our initiative and requested in January due to fear of escalation of the conflict if the dockers don't realize that the area is private. I hope the meeting will resolve in dockers ouside the gate, and that they can strike there, he finishes.

Cancels blockade

This meeting is also reason for cancellation of this weekend's blockades.

- I received a call from the police during Thursday's blockade. Our dialogue with the police has been good for a long period of time and that is why we chose to cancel the coming blockades upon their request until the meeting is through, says Geir Ingebrigtsen, head of Tromsø Havne- og Transportarbeiderforening (local docker union).

 

Above text is translated from Norwegian, read the original article, written by Roy Ervin Solstad for Transportarbeideren, here.

 

You may also want to read:

A massive attack from the confederation of Norwegian enterprise (NHO)

What is it about the dockworkers?

Sure, the dockers are "hooligans"

 

 


 • 17.04.2016 kl.17:21 i International readers
 • Ingen kommentarer
 • Permalenke

NHO bekrefter at målet er sosial dumping og tariffknusing

 

- "Det virker jo ganske meningsløst når det kommer inn en båt som har sjøfolk om bord, som da ikke får lov til å operere for eksempel krana om bord i båten, som skal sitte og ikke gjøre noe, mens andre skal komme om bord å gjøre den jobben de kunne ha gjort. Det er ikke tilpasset dagens forhold", sa Are Kjensli administrerende direktør i NHO Transport og Logistikk i NRK Ekko den 7. mars 2016.

Are Kjensli ble spurt av NRK Ekko om det er riktig som bryggearbeideren hevder at det er arbeidsgivernes drøm å få sjøfolkene på båtene til å losse og laste.

Are Kjenslis svar viser hvor lite respekt NHO har for de avtaler de selv har inngått med Norsk Transportarbeiderforbund, hvor det er avtalt at det er havnearbeiderne som har fortrinnsrett til alt losse- og lastearbeid.

Dette er ikke noe nytt, men det viser også hvor lite respekt de har for de tariffavtaler Norsk Sjømannsforbund har inngått for sjøfolkene om bord i båtene. I de avtalene Norsk Sjømannsforbund og den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF har inngått for sjøfolk på skip under bekvemmelighetsflagg står det at mannskapet ikke skal utføre losse- og lastearbeid i havner der det er registrerte havnearbeidere. Årsaken til denne bestemmelsen er skipets mannskap er tilpasset (rasjonalisert for å gjøre) jobben å føre skipet mellom havnene. Lossing og lasting av skipet må derfor, dersom mannskapet skal utføre det, i hovedsak utføres som overtidsarbeid. Derfor har tariffavtalen for mannskapet en "non cargo handling clause". De skal ikke utnyttes til å utføre losse- og lastearbeid i havner på vilkår langt under det som er avtalt i nasjonale tariffavtaler. Derfor har vi slike reguleringer både i de norske og internasjonale avtalene for sjøfolk og havnearbeidere.

Intervjuet med Are Kjensli viser også at han ikke har kunnskap om, eller respekt for, ILO-konvensjon 137. I artikkel 3 nr. 2 i denne konvensjonen står det: "Registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeid." I følge Kjensli kan denne konvensjonen defineres og det viktigste er å skaffe havnearbeideren fast jobb. Dette hevder han samtidig som NHO kaster ut havnearbeiderne fra jobben i Risavika, Mosjøen, Tromsø og Oslo, og mens de for tiden reiser rundt på en kampanje for å forsøke å kaste havnearbeiderne ut av havnene i Fredrikstad/Sarpsborg, Drammen, Larvik, Kristiansand, Bergen, Ålesund, Trondheim og andre havner.

Norsk Transportarbeiderforbunds har, siden NHO og Oslo Havn KF i fellesskap startet sitt korstog mot bryggearbeiderne for mer enn 3 år siden, påstått at NHO har sosial dumping og fagforeningsknusing som mål i denne konflikten. Are Kjensli bekreftet i NRK Ekko at vi hele tiden har hatt rett og at havnekampen, i tillegg til kravet om tariffavtale med Risavika Terminal, Holship og Yilport, også dreier seg om kamp mot sosial dumping og mot fagforeningsknusing. En samla fagbevegelse må slå dette angrepet tilbake."

 

Tekst:

Johnny Hansen - Leder, Norsk Sjømannsforbund

Lars Johnsen - Leder, Norsk Transportarbeiderforbund

 

Hør NRK Ekkos "Bryggearbeidernes svanesang" her.
 
 


 • 25.03.2016 kl.14:04 i Blogg
 • Ingen kommentarer
 • Permalenke

Ny operatør på Ormsund?

 

I desember i fjor ble siste container sendt ut av Ormsundterminalen. All "kranbasert" containertrafikk foregår nå på Sjursøya.

Men Oslo Havn KF har jobbet med å "fylle området med havnetrafikk som er forenlig med lokaliseringen".

 

Forenlig?

På lossekontorets gamle adresse i Oslo havn, Ormsundveien 9, er det nå flyttet inn et nytt firma.

Dette firmaet er registrert under NACE-bransje; "Drift av gods- og transportsentraler"

Daglig leder? Knud Vang Nielsen. Styrelederen i den lokale arbeidsgiverforeningen 'Dampen' og tidligere styreleder det nå nedlagte lossekontoret havnearbeiderne var ansatt i.

Styrets leder? Rolf Vidar Aaen. Daglig leder for GC Rieber Salt AS; bedriften som brøt tariffavtalen med havnearbeiderne i desember 2014. (han er også varamedlem i Dampens styre)

Felles for både Nielsen og Aaen er at de begge sitter i forhandlingsutvalget for opprettelse av et nytt lossekontor i Oslo, slik rammeavtalen sier skal eksistere i havna.

 

Oslo Stevedore Selskap AS, heter det nye firmaet. Registrert 7. mars 2016.

 

Skal vi rope "Hurra!" for disse gutta som ser ut til å ville skape arbeid for det nye lossekontoret som skal opprettes? Eller skal vi ta det for gitt at Oslo Havn KF allerede har tilrettelagt for dem slik at de kan undergrave egne avtaler? Dessverre må jeg nok sette pengene mine på det siste alternativet.

Motbevis meg gjerne!

  

Les også:

Nissene i havna

Salt i såret

Bare en østeuropeer

Pressemelding

Da begynte moroa

*to be continued*


 • 11.03.2016 kl.11:37 i DEF Holding AS
 • 2 kommentarer
 • Permalenke

Hva er det egentlig Oslo Havn KF driver med?

 

Oslo Havn KF selger unna. Både èn og to ganger!

 

I går ble RTG-kran 404 lagt ut for salg på retrade.eu. Den samme kranen som i desember 2015 ble solgt for 5,2 millioner kroner.
I desember var utropsprisen på NOK 1 000 000,-, i dag er den på NOK 50 000,-.

 

Auksjonen varer bare i to dager - raska på godtfolk!

 

Her er auksjonen.

 

Tidligere innlegg om salg av RTG:

 

#interessant


 • 10.02.2016 kl.11:25 i Oslo Havn KF
 • Én kommentar
 • Permalenke

Når man er desperat etter RTG-kraner

 

En liten fortsettelse på mitt forrige innlegg... Det viser seg at budvinner av de to siste RTG-kranene allerede har kjøpt to av samme type tidligere i dag. Disse også fra Oslo Havn KF. 

Men her ble det budt 'litt' mer enn én million kroner over utropspris. 

Noen har vært ivrige på å overby seg selv... 

Grattis til Oslo Havn KF, noen mener tydeligvis at dere trenger litt ekstra cash.

 

 

Trykk på bildet for å se auksjonen

 

og
Trykk på bildet for å se auksjonen
 

 

 

Og så midt i juleferien da...

 

Fortsatt Godt Nytt (regnskaps)År!

 

 Les del 1 her

Les del 3 her


 • 30.12.2015 kl.22:14 i Oslo Havn KF
 • 2 kommentarer
 • Permalenke

Har'u et par millioner til overs?

 

Da ser det ut til at den første RTG-kranen på Ormsund i Oslo er solgt

For hele én million mer enn utropsprisen. Utropsprisen var på NOK 1 000 000,- og reservasjonsprisen på NOK 2 000 000,-.

Det eneste budet som kom inn, kom noen minutter før auksjonen ble avsluttet. 

RTG-kran nummer to ligger også ute for salg. Samme pris og samme resevasjonspris. Auksjonen avsluttes om en liten halvtime.  

Kilder hevder at budvinner av første auksjon er havnedirektøren i Fredrikstad. Blir spennende å se om neste kran vinnes av samme budgiver. Og om vinnerbudet her også sikres ved å skyte inn en million over utropsprisen. 

Men det er jo klart; i Fredrikstad har de råd til slikt nå som de skal kvitte seg med havnearbeiderne. Det er jo tross alt de som koster havneeiere og terminaloperatører penger.

 

Godt Nytt (regnskaps)År!

 

Avsluttet auksjon her

Pågående auksjon her

 

PS: Fem min før auksjonen ble avsluttet la samme budgiver inn bud på NOK  2 000 000,- på kran nummer to.

 

Les del 2 her

Les del 3 her


 • 30.12.2015 kl.20:34 i Oslo Havn KF
 • Ingen kommentarer
 • Permalenke

Nissene i havna

 

Mellom nissebesøk og nyttårsraketter tenkte jeg å komme med et lite innlegg. Vi kan gjerne si at det er litt inspirert av julen. Det handler om nisser. Og én gnom. Og havnearbeidere. 

 

Jeg tenkte at jeg skulle dele noen nye opplysninger om tidligere bestyrer av lossekontoret i Oslo, Oluf Martin Mohn, tidligere styreleder i lossekontoret- og lossekontorets største kunde, Knud Vang Nielsen og NHO LTs viseadministrerende direktør Thor Christian Hansteen.

 

Vondt blod og fornyet tillit

NHO LT bekrefter offisielt at rammeavtalen fortsatt er gjeldende på tross av lossekontorets konkurs i mai tidligere i år. Likevel anbefaler de havneeiere å inngå leiekontrakter med eksklusiv rett til leietakerne for å falle inn under unntaksbestemmelsen i rammeavtalen. NHO sier altså én ting under forhandlinger og i offentligheten, men er på misjonsreise i norske havner med et useriøst mål: Hvordan undergrave rammeavtalen.Siden Dampen sendte lossekontoret til skifteretten er det avholdt forhandlingsmøter om etablering av nytt lossekontor i Oslo. For hverken Dampen eller NHO LT hadde tatt i betraktning at rammeavtalen inneholder en klausul om at det skal eksistere et lossekontor drevet av begge parter, i havn hvor rammeavtalen er gjeldende. Første forhandlingsmøte var rett etter konkursåpningen. Siden det er det blitt avholdt fem-seks møter. For å få et lossekontor på beina må en lokal avtale på plass. 

I denne prosessen har motparten ytret at havnearbeiderne må vise fornyet tillit. Legge fortiden bak seg. Komme over 'vondt blod'. Osv. Da foreslår jeg at vi begynner med å kutte én av Hansteens to tunger. Og så kan resten følge etter. Dette er så useriøst som det får blitt. Hvor vil de? Hva vil de oppnå? Hvorfor si én ting for så å gjøre noe annet? De er ikke annet enn feige! Feige og useriøse! For....

 

...det nye lossekontoret er allerede etablert

I september la Dampen frem en idéskisse til avtale som river bort grunnleggende prinsipper i rammeavtalen. Rammeavtalen har hverken havnearbeiderne eller den lokale arbeidsgiverforeningen myndighet til å endre. Vi kan blant annet finne et punkt i skissen deres som sier "Det nye selskapet bør være et AS, eiet av DEF (les: Dampen anm.). DEF setter styret alene." Skissen ble aldri godkjent. Aldri vedtatt. Men det viser at arbeidsgiverne i Oslo vil ha full styringsrett og tjene penger på tjenester de tidligere har beskyldt havnearbeiderne å være fordyrende på. La oss ikke glemme at det tidligere lossekontoret var et såkalt nullforetak. 

Omkring én måned etter denne skissen ble lagt frem var det et nytt forhandlingsmøte uten enighet. Og kun en ukes tid etter dette møtet stiftet Dampen et nytt selskap: DEF Holding AS.Daglig leder i DEF Holding AS, Oluf Martin Mohn er tidligere bestyrer av lossekontoret samt daglig leder for Dampen.

Samtidig som DEF Holding AS ble stiftet startet styreleder Knud Vang Nielsen et eget selskap: Scandinavian Port Consult AS.Havnearbeiderne var på møte med Hansteens ene tunge sist nå i desember. Tungene til Mohn og Nielsen var også representert. Dette da altså en hel måned etter at disse selskapene var registrert. Nesten to måneder etter at de var stiftet! Hvordan skal man kunne forholde seg til dette løpet? Hvordan kan de forvente 'fornyet tillit' når de som kjørte lossekontoret i grøfta sitter i forhandlinger om opprettelse av nytt lossekontor samtidig som de kjører på med egen skisse parallelt? Stinker skikkelig billig fyrverkeri. 

Brings representant i styret i det nå nedlagte lossekontoret (og nye DEF Holding AS) klarte - på tross av 'sviktende økonomi' - å få til spesialpriser på terminaltjenester fra lossekontoret. Havnearbeiderne kunne gå med på dette, men kun hvis øvrige operatører i havna fikk samme priser og betingelser. Men det skulle mange møter og protokoller til før det lot seg godta av Dampens representanter. Her ser vi noe av poenget og viktigheten av at lossekontoret er drevet av begge parter. Det kan umulig bli en rettferdig og riktig konkurranse hvis et utvalg arbeidsgivere skal styre skuta. Man kan jo også spekulere i om denne kameratprisingen var riktig å vedta når styret skal ivareta selskapets økonomi og fremtid på en forsvarlig måte.

 

Svarteper

Det er altså havnearbeiderne som sitter igjen med svarteper. Dette til tross for at det er de som har fulgt spillereglene og inngåtte avtaler. "Verdens dyreste lunsj" er et latterlig argument og det er gjentatte ganger bevist at havnearbeiderne er villige til å jobbe kontinuerlig. NHOs useriøse opptreden med parallelle løp; gjennom å videreføre tariffavtalen samtidig som de velger å undergrave den viser hvor vi er på vei. Til et arbeidsliv uten sikkerhet og respekt for avtaler. Vi har sett en vedtatt strategi som viser at NHO og havneeiere skal sverte havnearbeiderne. Det er tydeligvis enklere å betale noen PR-rådgivere for en fiffig formulering enn å forholde seg til spillereglene i norsk arbeidsliv. Dette er ren mafiavirksomhet. 

 

Jeg vet hvertfall hvor jeg har lyst til å stappe nyttårsraketten min.. 

Les om Color Lines useriøse spill her.

 


 • 28.12.2015 kl.15:35 i DEF Holding AS
 • 3 kommentarer
 • Permalenke

Fagforbundet eller Parat?

 

I forbindelse med et tilsyn hos Yilport Oslo tidligere i høst, mottok Arbeidstilsynet følgende mail fra Yilport 

TC'ene - terminal coordinators - er de som i dag utfører havnearbeidernes jobb. 

Jeg vil gjerne vite om "det ene forbundet" er Fagforbundet (LO) eller Parat (YS), som er de to forbundene representert i havna i dag. 

Begge forbund har ytret støtte til havnearbeiderne og deres rett til lossing og lasting av skip.

Hvilket forbund er villig til å tråkke inn på havnearbeidernes tariffområde? Hvilket forbund kaster solidariteten på sjøen?

 

Mulig Sveinung Rotevatn (V) har lyst til å uttale seg om organisasjonsfrihet også?

 

 


 • 11.12.2015 kl.13:32 i Oslo Havn KF
 • 3 kommentarer
 • Permalenke

20 år med Yilport i Oslo. Eller?

 

Det hoper seg litt opp med artikler om Bjørvika, Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen (V) og snikprivatisering av fellesskapets verdier i Oslo Kommune. Jeg håper dagens Oslo-politikere er våkne på tidligere vedtak, rapporter, formuleringer og motiver. 

Her er noen interessante tekster samt noen spørsmål man gjerne skulle ha fått svar på.

 

"Han antyder at HAV Eiendom AS - den kommersielle utbygger i Bjørvika og datterselskap av Oslo Havn KF - var aktiv i flyttingen fra Tøyen, med vesentlige fullmakter i saken.

Det stemmer. HAV har erklært at de ønsker Munch som prestisjebygg i området for å øke fortjenesten på sine tomtesalg og prosjekter. Via Oslo Havn KFs styreleder, venstremannen Bernt Stilluf Karlsen, ble Venstre stråmann for HAV i byrådet. Venstre har erklært at de presset Høyre-byrådet på bakrommet våren 2008 til å la Munch følge med da Deichman skulle flytte til Bjørvika. Det forelå riktignok et enstemmig bystyrevedtak fra 7. desember 2005 om utbygging av museet på Tøyen. Men det brøt byrådsleder Erling Lae (H) på den famøse pressekonferansen 27. mai 2008, uten behandling i bystyret. Se Nytt Norsk Tidsskrift 3/2015, s. 308-12.

Resultatet er et uegnet museum til absurd høye bygge- og driftsomkostninger. En innsynsbegjæring til byrådets arkiv i oktober i år viser at det ikke finnes notater eller sakspapirer om flyttingen før Laes bekjentgjørelse i mai 2008. Det må bety at en milliardavtale under bordet enten bare ble gjort muntlig, eller at alle spor er fjernet av aktørene. Saken må granskes."

-Erling S. Skaug, professor emeritus, Universitetet i Oslo i Aftenposten 7. desember

 

"Det bringer oss til containerhavna, for her skyller politiske bølger innover kai-
kanten. Ingen containerhavn i Fjordbyen, sier bystyret med byrådet i spissen. Men Anne Sigrid Hamran svarer kjapt:
- Vi har fått en reguleringsplan, og det politikerne har sagt er at vi kan lage en midlertidig containerhavn på Sjursøya. Da bygger vi den på en måte som gjør at veitilknytning og kai senere kan gjøres om til byutvikling dersom vi ønsker det.
- Hvor midlertidig tror du at en sånn containerhavn blir?
- Det avhenger om vi finner et alternativ.
- Og hvilke realistiske alternativer finnes i Göteborg-Oslo-regionen?
- Søren at Fornebu er tapt. Den hadde vært fin.
- Drammen har vært nevnt som hovedhavn?
- Ja, men da får vi trøbbel på veisiden, for veinettet er sprengt. (...) Å finne en annen løsning for containertrafikken betyr at det må fattes noen radikale politiske vedtak på helt andre steder enn lokalt i Oslo. Staten må inn."

Sitatet er hentet fra et intervju med havnedirektør (og arkitekt), Anne Sigrid Hamran i NE Nyheter, 2005.

 

Jeg har tidligere skrevet om det forrige byrådets forsøk på å gjøre om Oslo Havn KF til et aksjeselskap for kommunen å enklere få tak i havnekapitalen (eiendommene): 

"Videre i den ovennevnte innkallelsen fra byråd Guri Melby (V) i oktober, er denne "havnekapitalen" nevnt. I samme avsnitt som "møte med Samferdselsministeren" og "Omdanning av Oslo Havn KF til AS".

Og i februar i år kom brevet fra Samferdselsdepartementet som skulle oppheve vedtaket om Oslo Havn KF som utpekt havn. Denne opphevelsen fører til at kravene om forhåndssamtykke fra departementet til organisasjonsendringer og om utarbeidelse av plan for arealtilgang fjernes."

Det nye byrådet i Oslo har slått fast at Oslo Havn KF ikke skal bli et aksjeselskap. Likevel ser det, utifra postjournaler, ut til at evalueringen det forrige byrådet bestilte ble levert i slutten av november. I tillegg det ser ut til at møtet tidligere byråd Guri Melby og havnestyreleder Bernt Stilluf Karlsen hadde med Samferdselsministeren i oktober i fjor har båret frukter når hans departement nå har bestilt en rapport som blant annet vurderer effekter av å liberalisere gjeldende regler for havnekapital.

 

Så...

Er havnedriften på Sjursøya fortsatt regulert som "midlertidig"? Blir Lambda bygget? Blir E18 utvidet? 

Oslo Havn KFs leiekontrakt med Yilport Oslo Terminal Investments AS er full av enkle utveier for grunneier hvis de skulle finne det for godt å bygge boliger på Sjursøya før kontraktens 20 år er omme. 

 

Hvorfor har Bernt Stilluf Karlsen (V) og Oslo Havn KF kjempet så hardt for å bli kvitt havnearbeiderne OG egne ansatte

 

 

 Les også: 

Oslo Havn AS og verdens dyreste lunsj

 


 • 09.12.2015 kl.11:42 i Oslo Havn KF
 • Ingen kommentarer
 • Permalenke

NHOs definisjon på korrupsjon prøves i konflikten i Oslo havn

 

Jeg googlet "Korrupsjon definisjon" og fikk følgelig Wikipedias alternativ opp.

"Korrupsjon skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet, og ved dette oppnår enten en privat fordel eller belønning, eller urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller firma. Dette er definisjonen på korrupsjon fastsatt av Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge."

Linken i Wikipedias artikkel viser til en side som ikke lenger eksisterer (?), men jeg fant i tillegg denne på NHOs hjemmesider:

"For korrupsjon straffes etter § 276a den som i anledning av stilling, verv eller oppdrag i Norge eller utlandet
a) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel, eller 
b) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel."

 

Misbruker makten

 

Kanskje vi skulle ha tatt en titt på noe av det som er blitt gjort og sagt i denne konflikten som kan falle inn under denne definisjonen? Ja, la oss gjøre det!

Jeg kommer nå til å ta for meg noen punkter og utdrag fra strateginotatet som Oslo Havn KF, NHO LT og Dampen utarbeidet i desember 2012. Notatet er gjort på oppdrag fra havnestyret. Notatet er skrevet av havnedirektør Anne Sigrid Hamran og daværende terminalsjef, Dag Sem (også styreleder i Norsk Havneforening).

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak som ikke er del av tariffavtalen havnearbeiderne har. Oslo Havn KF er grunneier. NHO LT er motpart til nevnte tariffavtale og de fleste arbeidsgiverne/oppdragsgiverne i havna er medlem av NHO LT som arbeidsgiverorganisasjon. Dampen er den mer lokale arbeidsgiverforeningen som blant annet forhandler frem lokal tilpasningsavtale mellom arbeidsgivere og havnearbeiderne i Oslo. 

Strateginotatet og de første medieutspillene la hovedsaklig vekt på "kontinuerlig drift" og la dette til grunn for strategien. Sannheten er, som man også kan lese i samtlige artikler/skriverier om havnearbeiderne i senere tid, at det dreier seg om fortrinnretten havnearbeiderne besitter gjennom Norges ratifisering av ILO 137. 

Punkt 3b sier at Oslo Havn KF kan stoppe overtidsarbeidet for havnearbeiderne. Her vil altså Oslo Havn KF presse havnearbeiderne til å gå med på arbeidsgivernes premisser.

I punkt 3c skriver havnedirektøren at den lokale arbeidsgiverforeningen Dampen kan sørge for færre oppdrag for havnearbeiderne ved å endre prisene slik at det blir færre oppdrag i havna. Styreleder i Dampen var også nestleder i styret til Lossekontoret, samt at han representerte én av lossekontorets største kunder. Da priser økte, valgte altså denne kunden/styrelderen/nestlederen å bruke terminaltjenester fra Maritime Truck AS - som i dag også har en kontrakt med Yilport Oslo for utføring av terminalarbeid i havna. Prisene det er snakk om blir fastsatt av styret i Lossekontoret. Dampen har tre representanter mot havnearbeidernes to. 

Videre i punkt 4a skriver havnedirektøren at grunneier Oslo Havn KF kan formulere en leiekontrakt med fremtidig operatør slik at tariffavtalen mellom havnearbeiderne (NTF) og NHO LT ikke vil være gjeldene. 

NHO LTs Thor Christian Hansteen er videre i punkt b bedt om å undergrave egen tariffavtale ved å forberede et notat om hvordan fremtidig operatør kan unngå tariffbestemmelser ved en virksomhetsoverdragelse. Hvilke skritt må i så fall ha vært gjort på forhånd av det aktuelle operatørselskap. 

...over streken?

Til Fylkesmannen i Oslo- og Akershus skriver havnedirektøren (i forbindelse med avslag- og klage på avslag av innsyn i dette strateginotatet) det faktisk rett ut: "Oslo Havn KF deltar ikke som part rundt forhandlingsbordet, men vi er involvert i disse gjennom drøftelser om saken med arbeidsgiversiden (...) kan ha betydning for vår omsetning (...) Drøftelsene som finner sted er derfor en forhandlingssituasjon som har betydning for våre økonomiske interesser (..)"

Styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen har, siden oktober 2014, vært i dialog med Samferdselminister og forrige byråd om muligheten for omdannelse av Oslo Havn KF til et aksjeselskap for at Oslo Kommune enklere skal få tilgang på havnekapitalen (eiendommene) til Oslo Havn KF. Til nå har Oslo Havn KF outsourcet og virksomhetsoverdratt flere avdelinger tilknyttet selve havnedriften.

Oslo Havn KF ville enklere selge driften av havna ved at havnearbeidernes fortrinnrett ble borte og dermed gi operatør mulighet til å skaffe billigere arbeidskraft.
NHO LT og Dampen har jobbet for- og tilrettelagt for at deres medlemsbedrifter har kunnet bryte egen tariffavtale som egentlig er gyldig til 1. april 2016.
Du klør meg litt på ryggen og jeg klør deg osv...

Lossekontorets bestyrer inntil konkursåpningen i slutten av mai 2015, var Oluf Martin Mohn som også er daglig leder for Dampen. Som daglig leder for Dampen er han nå å treffe i lokalene til Oslo Havn KF i Skur 38 på Akershusstranda. Ta en titt på hans historie på purehelp.no. Ser ut til at han kan dette med avviklinger av firmaer.

Ta gjerne også en titt på mailen sendt fra advokat Skarning (som representerer et lite spedisjonsfirma i Drammen) til den forrige byrådslederen i Oslo Kommune, Stian Berger Røsland (H) hvor han ber om tiltak fra "kommunale myndigheter og  havnemyndigheter" og også informerer om at han skal på et møte med havnesjefen i Drammen (også leder av KS Bedrift Havn) for å se om han kan "få fortrinnsretten og havnemonopolet bort."

Jeg jobber hverken for Transparency International eller Økokrim, men dette ser da ut til å passe rimelig greit inn under NHOs definisjon av korrupsjon.

  


 • 13.11.2015 kl.11:45 i Oslo Havn KF
 • 5 kommentarer
 • Permalenke

Skarnings desperate propaganda

 

Egentlig burde man bare ha oversett det, i og med at innlegget - i skrivende stund - kun har 192 visninger, men rett skal være rett.

Nicolay Skarning er advokat og representerer en liten bedrift i Drammen, Holship. Holship vil bruke sine egne ansatte til lossing og lasting av skip. Disse ansatte er organisert i LO, men har en tariffavtale som omhandler helt andre arbeidsinstrukser enn lossing og lasting av skip. Skarning mener at dette med tariffområde ikke er av betydning. Han mener tydeligvis at han kan gå til en rørlegger for en hårklipp så lenge de har en tariffavtale. 

Skarning skriver om et havnemonopol og er veldig selektiv med informasjon og henvisning til hvilken havn det refereres til. De fleste havner har lokale avtaler tilpasset forholdene i den aktuelle havna og driften der. 

 

"Blå havnepolitikk i rødt farvann" har han kalt innlegget sitt.

"Havnemonopolet innebærer at det bare er ett sted å ringe i hver offentlige havn for å få losset skipet. Skipene må ligge utover fjorden i påvente av at lossekontoret har tid. Pengene "renner ut i sjøen." Rederne må dessuten akseptere de prisene som lossekontoret krever, samt at lossekontoret bestemmer hvor mange mann lossingen trenger. Monopolisten har makten og dikterer betingelsene. Lossekontoret i en havn har dessuten samme tariffavtale som i andre havner og konkurransen hindres effektivt."

'Gode' poeng fra Skarning her. Det Skarning imidlertid ikke opplyser om, er at et lossekontor (som for eksempel i Oslo og Drammen) drives av arbeidsgivere i havna og havnearbeiderne i fellesskap. Arbeidsgiverne i havna har faktisk flertall i styrene rundt om! Priser settes altså med et flertall av arbeidsgivere. Dette kan du vel opplyse om, Skarning.

Videre skriver han: "Konsekvensen er mindre gods over havnene og mer gods på overbelastede veier i et land hvor kystveien er den bredeste og beste. Lokale næringsliv får ikke den effektive import- og eksporthavn de fortjener."

Dette er en interessant påstand. Da Yilport overtok driften av containerterminalen i Oslo havn, kastet de samtidig havnearbeiderne på dør. Kort tid etter overtakelsen varslet et av verdens største rederier (Maersk) at de ville anløpe Drammen fremfor Oslo. I Drammen jobber registrerte havnearbeidere på kaia. De losser og laster skipene. Jepp, det er helt sant!

Yilport satte opp prisene etter å ha utestengt havnearbeiderne. Så hvordan kommer Oslo-lasten til Oslo nå? Det blir losset av registrerte havnearbeidere i Drammen og kjørt med bil til Oslo.

Havnestyreleder i Oslo, Bernt Stilluf Karlsen, forsvarte prisoppgangen til Yilport med at "dette er kommersielle forhold" og det er vel nettopp der problemet ligger både for Skarning og Stilluf Karlsen. Det handler om ideologi. La oss kalle det en "Blå havnepolitikk". Ingen tjener penger på lossekontorene i dag som er non-profit foretak. 

Skarning hevder også at NHO har tilbudt faste jobber til havnearbeiderne. Interessant med tanke på at hverken Yilport Oslo eller Holship i Drammen er medlem i NHO. 'Upresise' formuleringer i innlegget ditt, Skarning. 

Og til slutt kan vi ta en titt på konspirasjonsteorien hans: "Jeg tror grunnen til forliset er at LO har hatt statssekretæren i Arbeidsdepartementet i 8 år under Stoltenberg-regjeringen og at departementet naturlig vil legge stor vekt på LO's syn."

Da passer det greit å lime inn denne mailen sendt fra Skarning til forrige byrådsleder i Oslo Kommune. Vi kan jo også se et eksempel på at "pengene renner ut i sjøen" selv etter at havnearbeiderne er utestengt. Disse bildene er fra 8. juli i år hos Yilport Oslo.

For det er faktisk slik skipsfarten fungerer, høststormer, kranstopp, motorproblemer, congestion. You name it. Det er mange grunner til at skip ikke alltid er i rute.

Dette taler for seg selv; havna er full.


Feederen Condor legger til ved ventekai. Foto: Skjermdump Marine Traffic

 


Ventekai. Foto: Skjermdump Oslo Havn KF webcam

 

Fra 15. juli i år, havna er ikke full. Jeg skal ikke spekulere i hvorfor feeder ligger på ventekai denne dagen, jeg vil bare vise at "pengene renner ut i sjøen" selv uten havnearbeiderne til stede. Problemet er at ventetid som dette er blitt brukt mot havnearbeiderne og deres eksistens. Senest i skriveriene til Skarning, publisert i går.


Foto: Skjermdump Marine Traffic

 

Det må nevnes at Holship ikke håndterer mange båtanløp i Drammen havn lengre. Dette handler nok mer om prestisje og ideologi enn noe annet for advokat Nicolay Skarning. 

 

Et par andre innlegg om Skarning kan du lese her.

Bakgrunn og fakta om Holship-saken kan du lese her.

#EFTA #ESA #NTF #Kvale 


 • 10.11.2015 kl.16:39 i Blogg
 • Ingen kommentarer
 • Permalenke

Når Oslo Havn KF tilrettelegger....

 

Ikke nok med at det kommunale foretaket Oslo Havn KF råder sine leietakere å bruke ISPS-reglementet mot havnearbeiderne i kampen de kjemper for sitt arbeid i havnen, de tillater også grove brudd på det samme reglementet til fordel for sine leietakere. Alt for å unngå at havnearbeiderne skal få kjempe en rettferdig og lovlig kamp for sin arbeidsplass.

 

Jeg vil minne alle på at havnearbeiderne fører en LOVLIG boikott for opprettelse av tariffavtale med Yilport som tok over driften av containerhavnen i februar i år.

 

I august lot Oslo Havn KF sjåfører "lyfte bort" et gjerde, for å unngå at kampmidlene havnearbeiderne hadde tatt i bruk skulle være effektive.

 Og i dag tillater Oslo Havn KF at Yilport setter containere på lastebiler over gjerdet.

 

 

Fy faen. Dette er rene cowboytilstander.

Hva i all verden er det dere holder på med Oslo Havn KF?

 

 


 • 28.09.2015 kl.12:41 i Oslo Havn KF
 • 2 kommentarer
 • Permalenke

Hva sier politimester Sæverud nå egentlig?

 

 

Det dreier seg om Prostneset. Også kalt "Hurtigrutekaia". Den kommunale kaien som Nor Lines AS leier. I Tromsø.

 

- Nei, det er langt ifra ei oppfordring til streikebryteri, sier regiondirektør Trond Skotvold i NHO Troms til avisa iTromsø 10. desember 2013.

Han forklarer videre "at da havnearbeiderne gikk ut i streik, oppfatter NHOs jurister det slik at de óg fraskrev seg fortrinnretten til arbeid ved havnen.

Havnesjef Halvard Pettersen ved Tromsø Havn, som ikke er en av NHOs medlemmer, ønsker óg et oppgjør med NTF og havnearbeiderne."

 

Oppgjørets time kom i går, i dommen som tok for seg ett anløp på Skattøra (kai i Tromsø). Havnearbeiderne og NTF tapte. Likevel har det vært lite hovering fra motparten. Muligens fordi de er blitt motbevist i en rekke generelle påstander i domspremissene. For eksempel dette:

"Nor Lines AS var å anse som den streikerammede bedriften, og fortrinnsretten kan ikke forstås slik at bedriften da sto fritt til å benytte andre uten at dette representerer tariffbrudd."

Tariffbrudd. Da er det jo streikebryteri det Nor Lines AS har holdt på med på Prostneset i Tromsø havn. Dét vi har hevdet hele veien. Dét vi har aksjonert mot. 

Politimester Sæverud i Troms politidistrikt har tatt politiloven i bruk for å bøtelegge og arrestere havnearbeiderne som ikke har gjort annet enn å kjempe for sitt rettsmessige arbeid. Havnearbeiderne har kjempet for sine rettigheter. De har stått rakrygget gjennom en lang og tung kamp med mye motgang fra blant annet lokalmiljøet nettopp på grunn av politimesterens ordre om arrestasjoner. 

Jeg sier om Sæverud som han selv har sagt om havnearbeiderne: Det er grenser for hvor mye man kan tåle.

 

NHO har (forståelig nok) ikke delt dommen på sine sider, her er den for de som vil lese. 

 

Les også:

Praksisuke i Tingretten

Avskaffe 1.mai-markeringen, sier du?

Streikebryter'n

Sesam, Sesam


 • 26.08.2015 kl.22:27 i Tromsø
 • 3 kommentarer
 • Permalenke

Venstres kamp for et varmt og raust Oslo. Pfft!

 

"Vi aksepterer ikke trakassering av noen i byen vår. Venstre kommer til å fortsette kampen for et varmt og raust Oslo." sier leder av Oslo Venstre, Espen Ophaug i et debattinnlegg i Dagbladet tidligere i sommer. (min utheving og understreking)

Det knyter seg i magen hver gang jeg tenker på det utsagnet. Jeg blir rett og slett dårlig.

Ta en titt på denne collagen:

 
Utklipp av overskrifter fra diverse nettaviser.


Dette er kun en brøkdel av overskriftene vi har sett om havnearbeiderne i mediene i løpet av de siste to årene. Det som er hyklersk er at en stor del av dem kommer fra Venstre-politikere. Ingen av dem har vært del i hverken konflikt eller tariffavtaler. De har likevel hatt sterke meninger om arbeidsfolk som ikke har gjort annet enn å forholde seg til avtaler.

Sveinung Rotevatn, Ane Wigers, Guri Melby, Bernt Stilluf Karlsen. Og Venstre-velger, Gunnar Stavrum da selvfølgelig.

Alle sammen kastet sin integritet på båten ved å spre løgner og usannheter. 

 

Den offentlige debatten

"XX utarbeider forslag til mediestrategi for å utnytte det mementumet som forhåpentligvis vil oppstå..", heter det i en strategi - unntatt offentligehten - utarbeidet av det kommunale foretaket Oslo Havn KF.

Byråd (i Oslo) for Miljø og Samferdsel (ansvarlig byråd for Oslo Havn KF), Guri Melby (V) ble konfrontert med denne hemmelige strategien i et bystyremøte i 2013. Strategien avslørte blant annet at kronikken "Verdens dyreste lunsj" ble skrevet med den hensikt å svartmale en liten gruppe mennesker. Denne lille gruppa skulle bli presset av samfunnet til å inngå en avtale arbeidsgivere og grunneier Oslo Havn KF/Oslo Kommune hadde lagt premissene for.

Guri Melbys svar til denne konfrontasjonen var: "Jeg oppfatter det som positivt at Oslo Havn har tatt denne debatten i offentligheten, i stedet for i lukkede rom, slik at alle får se hva konflikten dreier seg om og ta stilling på eget grunnlag."

Merkelig er det da at det skal finnes så mange dokumenter unntatt offentlighet som omhandler denne konflikten. Er det ikke? Til og med strategien bak "debatten" er utarbeidet i "lukkede rom". Hvis vi først skal ta denne debatten i offentligheten så får dere svare oss når vi motbeviser deres påstander, og også gi oss innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet. Dokumenter man ikke får innsyn i på grunn av "strategier" og "opplysninger som kan skade private aktører". For meg er dette hemmeligholdet bare en bekreftelse på at Oslo Kommune er langt mer involvert i konflikten enn de burde og også lagt til rette for råkjøret Oslo Havn KF har startet - med havnestyreleder Bernt Stilluf Karlsen i spissen!

Jeg lurer på om Miljø- og Samferdselsbyråden noengang har satt sine ben i havna vår. Altså den delen av havna uten fancy sykkelparkering og påkostede skulpturer. Har noen fra Oslo Venstre vært der? Jeg vet at bydelspolitiker Ane Wigers ble bedt med på lunsj av gutta i havna, men det ble aldri noe av. Hun kunne være bastant nok til å uttale at "Verdens dyreste lunsj er misbruk på det groveste", men var overhodet ikke interessert i å vise raushet nok til å vie gutta lunsjpausen sin til å høre deres erfaring og mening. Kanskje det er fordi hun er spesialrådgiver/advokat i arbeidsgiverforeningen Spekter og sånn sett ikke er så interessert å ivareta arbeidstakere?

Det skal jo nevnes at også Frp og Høyre er tungt inne i dette, men raus som jeg er spanderer jeg et helt innlegg eksklusivt til Venstre. Vi kan jo si at jeg har gitt Venstre en eksklusiv rett til å svare for seg.

Vi kan jo kort redegjøre for noen av påstandene som fortsatt spres på nett

Siden jeg er så raus liksom.

Det er bare å gå inn i Brønnøysundregistrene å kjøpe for eksempel årsberetningen til arbeidsgiverne, der forteller de at havnearbeiderne har tilbudt seg å jobbe kontinuerlig, men at løsningen som ble lagt frem er for dyr. Hvordan regnestykket er satt opp vites ikke, men poenget er at havnearbeiderne har vist vilje til å finne løsninger. Dette var lokale forhandlinger i Oslo som ble avbrutt fra arbeidsgivernes side. I etterkant er den nasjonale tariffavtalen på nytt underskrevet av de samme arbeidsgiverne.

Når dèt er sagt - og kanskje enda viktigere - må det også nevnes at logistikken i havna ikke har tillatt kontinuerlig drift. Når det oppstår en "flaskehals" av en kødannelse utenfor havna, er det ikke fordi havnearbeiderne jobber for lite effektivt eller at "havna stopper opp". Det er rett og slett fordi at havna ikke har hatt nok trucker til å betjene både båt og bil samtidig. Slik sett har pausene til havnearbeiderne faktisk vært en nødvendighet. For det er faktisk ikke slik at havna stopper opp i pausene til havnearbeiderne. Trucker og stablekraner har fortsatt og gå og tatt unna nettopp den flaskehalsen som oppstår når havnearbeiderne losser/laster en båt som ligger til kai. Dette kan sikkert mange lastebilsjåfører bekrefte.

Det er også hevdet at det ikke er behov for havnearbeiderne lengre, på grunn av modernisering og automatisering. Dèt stemmer ikke. Havnearbeiderne løsner og sikrer containere, fester/løsner løfteinnretninger, kjører/styrer heis på portbåter, losser/laster alt fra aluminium til husmoduler, de er kranførernes øyne på bakken, ivaretar sikkerhet og verner om overarbeidet og underbetalt skipsmannskap. Disse oppgavene er ikke automatisert. De må utføres av mennesker, men norsk arbeidskraft er visst for dyrt. Dette er jeg sikker på at daglig leder for Yilport kan bekrefte.

Og den høye lønna? Vi kan jo se hva NHO LTs Thor Chr. Hansteen sier om den her. "Hansteen skriver at de har sett på lønnsstatistikken ved Oslo Losse og lastekontor. Der har de fått opplyst at gjennomsnittslønna er 489 000 kroner". Men selvfølgelig; med litt kreativitet og overivrig tasting på kalkulatoren kan den fort bli 605 000 kroner.

Oslo Venstre taler med to tunger og tilrettelegger for trakassering ved å snu samfunnet mot små grupper med en hensikt til å rasere arbeidsplasser. Oslo Venstre bidrar til et iskaldt Oslo når deres politikere blander seg inn i en fullt lovlig og gyldig tariffavtale. Oslo Venstre er raus mot arbeidsgiverne og trakasserer arbeidstakere.

 

Les også:

Oslo Havn KF

Regissøren i Oslo havn

Bare en østeuropeer

Maktmisbruk

Bløffen i Oslo havn

Men selvfølgelig, det er havnearbeiderne som er streikende pøbler her

Det betyr ingenting

 

 

 

 


 • 18.08.2015 kl.20:34 i Oslo Havn KF
 • Én kommentar
 • Permalenke

Slim Shady..

 

Dette innlegget er mer et spørsmål. Fordi jeg er litt forvirret.

Jeg har nå fått det bekreftet: Bestyrer av det som engang var Oslo Losse- og Lastekontor (OLLK) - han som også er daglig leder for den lokale arbeidsgiverforeningen Dampen - har fått seg nye kontorlokaler. I Skur 38, på Vippetangen i Oslo. Samme bygget som Oslo Havn KF. Sikkert helt ok det, men noe uheldig når vi ser hvilke problemer disse menneskene har med å skille roller. Ref. strateginotatet. (Tariffavtalen er fortsatt gjeldene og det skal være forhandlinger om etablering av et nytt lossekontor)

I sin mail til Oslo Havn KF, iforbindelse med leiekontrakt til de nye lokalene, skriver bestyrer: "Jeg planlegger å bruke tiden tidlig august til å pakke ned i Ormsundveien 9 det som skal være med meg over til Skur 38."
"Pakke ned i Ormsundveien 9"? 
Betyr dette at daglig leder for Dampen (bestyrer av OLLK) har hatt full tilgang til Oslo Losse- og Lastekontors dokumenter, mailer og systemer frem til nå? Full tilgang til konkursboet?

Bestyrer'n kan fortsatt nåes på OLLK's mailadresse: oluf@ollk.no.  

De ansatte ble utestengt på dagen det ble begjært oppbud!

Jeg sier som fireåringen: "Det er urettferdig!, vi må ringe politiet!"

 

Oppfordrer nye lesere til å følge linkene i dette innlegget.. 


 • 06.08.2015 kl.22:47 i Oslo Havn KF
 • 2 kommentarer
 • Permalenke

Regissøren i Oslo havn

 

Oslo Havn KF har ikke villet fortelle hvorfor det var en markering utenfor deres lokaler denne dagen. Ei heller hvorfor de tok bilde av kun en brøkdel av de som var med på markeringen.  

Jeg er så lei av at Oslo Havn KF og Oslo Kommune fraskriver seg ansvar i havnekonflikten. Det var de som startet den

 

"Tiltaket" var altså en tekst i Dagens Næringsliv den påfølgende mandagen:

"Styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Oslo Havn tar et oppgjør med dagens tariffbestemte ordninger for losse- og lastearbeiderne, og overfører kranførerne til ett terminalselskap som skal utføre alt losse- og lastearbeidet av containere, skriver Dagens Næringsliv.

En ordning som i høst har skapt store arbeidskonflikter, blant annet i Risavika Terminal i Rogaland med havneboikott. (...)


Styret i Oslo Havn har vedtatt å legge til rette for at ett terminalselskap for Oslo Havn for å øke effektiviteten.

- Oslo Havn losser og laster 200.000 containere i året, utført av tilsammen 100 personer. Det burde ikke vært mer enn 50 mann som gjorde alle terminaloppgavene. Losse- og lastearbeid bør utføres av fast ansatte på vanlige arbeidsvilkår. I Oslo Havn har løsarbeiderne innført blant annet faste felles spisetider, slik at alt annet arbeid i Oslo Havn må vente til monopolarbeiderne kommer tilbake på jobb. Dette medfører at Oslo Havn mister cirka 25 prosent av kapasiteten til godshåndteringen hver dag. Da står i praksis våre kraninvesteringer på 300 millioner kroner stille. Våre fast ansatte må avvente videre arbeide. Båter må vente med lossing eller lasting. På de verste dagene står rundt én milliard kroner stille grunnet en helt irrasjonell måte å organisere arbeidet på, sier Stilluf Karlsen til Dagens Næringsliv. (...)"

 

Den "alvorlige konflikten" styreleder Bernt Stilluf Karlsen henviser til i mailen, er ikke nevnt i artikkelen. I stedet har han fortsatt svertekampanjen mot havnearbeiderne og gyvet løs på deres tariffavtale (som ble signert igjen fire måneder senere!).
Det snakkes om boikotten i Risavika, hvor de kjemper om å få opprettet en tariffavtale. Hva hadde dét med Oslo havn å gjøre? Havnearbeiderne her hadde jo allerede en gyldig tariffavtale (Oslo Havn KF er ikke tariffpart)!
Han snakker om "monopolarbeidere" som sørger for at Oslo Havn mister circa 25% av kapasiteten til godshåndteringen hver dag. At dagens operatør, Yilport, har lagt opp til den samme ordningen med pauser som det var den gang, er tydeligvis ikke noe problem lenger.

"Problemet" er utestengt. 

 

Jeg gjentar styrelederens egne ord: "...iverksette ekstraordinære tiltak i regi av Oslo Havn..."

...kan jo også påpeke at "Byrådslederen er orientert."

 

Les mer om Oslo Havn KFs rolle i konflikten her.

Litt om OCT her.

 

...to be continued..

 


 • 09.07.2015 kl.13:00 i Oslo Havn KF
 • 5 kommentarer
 • Permalenke

Oslo Havn AS og Verdens dyreste lunsj

 
Oslo Havn KF AS.
Uvant. Det kommer til å bli som ved årsskiftet; når du stadig skriver feil dato fordi det er så uvant med et nytt år. Eller litt slik som da Oslo Veivesen ble Oslo Vei AS, uten sammenlikning forøvrig (kremt)!
 
 
Den 22. oktober 2014 sendte byråd Guri Melby en innkallelse (unntatt offentligheten, selvfølgelig) til styreleder i Oslo Havn KF. En innkallelse til et kontaktmøte vedrørende Oslo Havn KF.
Ett av punktene på agendaen var "Dom i arbeidsretten 08.10.2014, hvilken betydning har denne for Oslo Havn KF?"
Hvorfor skulle en dom mellom arbeidsgivere (NHO) og arbeidstakere (NTF) ha betydning for en grunneier?
 
Politikere og den menige mann kan føle seg lurt. Det har aldri handlet om kontinuerlig drift eller "Verdens dyreste lunsj". Havnearbeiderne er blitt beskyldt for å være et fordyrende ledd og pausene deres sies å skape en flaskehals i havnedriften. Sannheten er at det ikke er pausene til havnearbeiderne som er problemet. Det er fortrinnsretten.
Yilports "nye havnearbeidere" (ja, det er faktisk ikke mulig å automatisere akkurat denne delen av havnen!) har faktisk "Verdens dyreste lunsj" de òg. Tenk det! Og hva med prisene? Jo, de gikk opp så fort havnearbeiderne ble kastet ut av havna. Men ingen snakker om dèt.
 
Samtidig som havnearbeiderne ble kastet ut av containerdelen av Oslo havn, ble kranførerne ført over fra Oslo Havn KF til Yilport gjennom en virksomhetsoverdragelse. Dette er den eneste yrkesgruppen på terminalen som har tariffavtale, og det av den ene grunn at de måtte da det var midt i en avtaleperiode (nye forhandlinger i 2016).
Oslo Havn KF ved styreleder Bernt Stilluf Karlsen begrunner denne virksomhetsoverdragelsen med at det vil bli en mer effektiv organisering hvis alle arbeidstakerne på terminalen er ansatt i ett og samme selskap. Til info er det dette selskapet som har en klausul i sine kontrakter om at arbeidstaker kan bli overført til et tilknyttet selskap.
 
Til nå har Oslo Havn KF klart å kvitte seg med kranførerne. Ryktene sier at de neste som står for tur er de ansatte i renholdsavdelingen. Og så er det de ansatte i trafikksentralen.
Oslo Havn KF kvitter seg altså med det foretaket egentlig handler om: Sjøfart og det å drifte en havn. Nettopp derfor var det også viktig for dem å tilintetgjøre havnearbeidernes fortrinnsrett. Fysjameg. Hvordan skulle man få kvittet seg med havnedriften hvis en gjeng arbeidere med rettigheter holdt til der liksom?
 
Heldigvis for Oslo Havn KF, fant de en formulering i arbeidsrettsdommen de kunne utnytte. De kunne gi operatører eksklusiv rådighet over terminalområdene. Dette til tross for at havne- og farvannsloven sier noe annet. Men shit samme. Ingen som bryr seg om fakta i denne saken allikevel. Hvertfall ikke foretakets eier; Oslo Kommune.
 
Oslo Havn KF AS og tidenes "ran"?
 
Oslo Havn KF disponerer store "byutviklingsområder" i Oslo. Disse områdene/eiendommene kalles "havnekapital". Som styreleder i både Oslo Havn KF og Ruter, har Stilluf Karlsen klart å få ført over et par eiendommer til Ruter (ferjekaier). Flere eiendommer er også overført til Oslo Havn KFs datterselskap HAV Eiendom AS.
Oslo Havn KF var en såkalt "utpekt havn" hvilket medførte restriksjoner i bruk av havnekapitalen da det var regulert av havne- og farvannsloven. Som utpekt havn måtte Oslo Havn KF søke til Samferdselsdepartementet for tillatelse til å utnytte havnekapitalen til annet enn rene havneformål. 

 

Videre i den ovennevnte innkallelsen fra byråd Guri Melby i oktober, er denne "havnekapitalen" nevnt. I samme avsnitt som "møte med Samferdselsministeren" og "Omdanning av Oslo Havn KF til AS".

Og i februar i år kom brevet fra Samferdselsdepartementet som skulle oppheve vedtaket om Oslo Havn KF som utpekt havn. Denne opphevelsen fører til at kravene om forhåndssamtykke fra departementet til organisasjonsendringer og om utarbeidelse av plan for arealtilgang fjernes. Som eier av Oslo Havn KF kan Oslo Kommune bare endre det kommunale foretaket til et AS for så å lettere få kloa i eiendommene (sorry: havnekapitalen). Og hva sitter Oslo Havn AS igjen med da? En haug med ansatte, uten mål og mening. Havnedriften har de jo kvittet seg med gjennom outsourcing og utdeling av eksklusiv rådighet til ulike operatører i Oslo havn.

 

For at dette "ranet" av fellesskapets eiendom ikke skal være så åpenbart, skal byrådsavdelingen for miljø og samferdsel få utarbeidet en evaluering av Oslo Havn KF som organisasjon. Er organisasjonen hensiktsmessig? Evalueringen skal være ferdig 1. august.
Byråd Guri Melby vil sette fokus på foretakets effektivitet. Effektivitet, dèt forbanna ordet som er brukt - av Oslo Havn KF - mest i kampen mot havnearbeiderne.
Jeg vil ikke si "karma". For alt jeg vet er havnedirektøren og styrelederen med på planen. Verre er det for de ansatte i Oslo Havn KF AS som sannsynligvis har blitt holdt utenfor.

 

 
 • 26.06.2015 kl.21:37 i Oslo Havn KF
 • 10 kommentarer
 • Permalenke

Maktmisbruk

Mandag 22. juni var det en støttemarkering for havnearbeiderne, utenfor lokalene til Oslo Havn KF - Skur 38.

Her er min appell:

 

Anne Sigrid Hamran. Bernt Stilluf Karlsen. Guri Melby. Og Stian Berger Røsland. Henholdsvis havnedirektør, havnestyreleder, samferdsel- og miljøbyråd og byrådsleder. Felles for disse er makt. Og maktmisbruk.

 

I sin rolle som havnedirektør i Oslo Havn KF, har Anne Sigrid Hamran utarbeidet en hemmelig strategi i samarbeid med arbeidsgiverne i havna. En strategi med hensikt å tilintetgjøre en gyldig og fullt lovlig tariffavtale. En strategi som skulle fjerne havnearbeidernes rettigheter. Anne Sigrid Hamran sørget med denne strategien for at våre stolte menn ble svertet og latterliggjort i landets største aviser. Hun sørget for at den menige mann fikk kjennskap til «verdens dyreste lunsj». Ved å skape et feilaktig bilde av havnearbeiderne skulle hun sørge for at den menige mann skulle presse havnearbeiderne med på en urimelig avtale.

 

Bernt Stilluf Karlsen. Styreleder i Oslo Havn KF. Visstnok kjent for å være handlekraftig. For meg er han mer kjent som skamløs. Feig. Og latterlig. Han tok havnedirektørens strategi til et nytt nivå, i utallige avisoppslag. En periode var det daglige angrep fra styrelederen. Påstand etter påstand. Løgn etter løgn.

 

Stilluf Karlsens partifelle, Guri Melby er Samferdsel- og Miljøbyråd i Oslo Kommune og dermed ansvarlig for Oslo Havn KF. Da havnedirektørens hemmelige strategi møtte dagens lys i desember 2013, ytret hun i et bystyremøte at hun «oppfatter det som positivt at Oslo Havn har tatt denne debatten i offentligheten, istedet for i lukkede rom, slik at alle får se hva konflikten dreier seg om og ta stilling på eget grunnlag». At strategien hun nettopp omtalte var utarbeidet i et lukket rom så hun ut til å ha glemt før hun var ferdig med uttalelsen sin.

 

Byrådsleder i Oslo Kommune, Stian Berger Røsland har baller nok til å legge agendaen på bordet. «Historiske rammebetingelser bør fjernes» sa han i et intervju med Dagens Næringsliv i januar i år. To uker før havnearbeiderne skulle bli utestengt av den tyrkiske operatøren, Yilport fra deres områder i Oslo havn. Røsland løy imidlertid i intervjuet. Han hevdet at havnearbeiderne var tilbudt tariffavtale. Og for å redde denne påstanden, hevdet han videre at fagforeningen og andre ville nekte for dette. Hva slags byrådsleder gjør slikt? Lyver til offentligheten!

 

Hva får politikere og ansatte i hovedstaden vår til å legge til rette for- og å være med på denne råskapen? Har det noe med Fjordbyen å gjøre? Byutviklingen? Tomtene til Oslo Havn KF og dets datterselskap? Kvitte seg med et pengesluk av en havnedrift og heller fokusere på eiendommer? Er det noen som er så kåte på å få navnet sitt inn i historiebøkene at de er villige til å trå over lik? De skal nok få sine navn inn i historiebøkene, men det blir neppe med positiv omtale.

 

Deres løgner er forlengst tilbakevist. Og nå ser det ut til at de forsøker å tie faenskapen ihjel. Nå som det brenner under ræva på dem, er dette plutselig en arbeidskonflikt hverken Oslo Kommune eller Oslo Havn KF er en del av. I realiteten er det nettopp disse som har skapt konflikten! Ved å få fjernet havnearbeidernes fortrinnsrett til arbeidet i havna, vil det være mulig å bruke billigere arbeidskraft og dermed være mer attraktivt for operatørene på de ulike terminalene. Arbeidskraft som ikke kjemper og står opp for sine rettigheter slik havnearbeiderne gjør. Arbeidskraft som ikke tør å kjempe. Som ikke tør å stå opp for sine rettigheter. Arbeidskraft som ikke har rettigheter. Vi betaler lønna di, holder du ikke kjeft, er det på huet og ræva ut!

 

Hva sitter egentlig du og jeg igjen med av rettigheter når makten tar snarveier og møtes i det skjulte? Hva gjør du og jeg når makten bare kan sende en mail til staten og beordre politiet til å arrestere arbeidsfolk som kjemper for arbeidsplassen sin. Hva gjør du og jeg når rettferdigheten og arbeidslivets spilleregler blir tilsidesatt for at de med mest penger på bok skal få enda mer? Hva gjør du og jeg?

 

Jo, vi står sammen! Vi sloss! Og vi gir oss ikke!

Noen har kødda med feil gjeng!

 


Foto: Jan-Erik Østlie, Fri Fagbevegelse. (les saken her)


 • 25.06.2015 kl.13:34 i Oslo Havn KF
 • 4 kommentarer
 • Permalenke

Bløffen i Oslo havn

 

 

I februar i år skrev styreleder i Oslo Havn KF et leserinnlegg med blant annet tilsvar til beskyldninger om fagforeningsknusing og sosial dumping i havna.

Han sier i innlegget: 

"Tvert i mot er det slik at den nye containerterminaloperatøren, Yilport, nå har bidratt til flere fast ansatte i Oslo havn, istedet for bruk av innleid arbeidskraft fra Oslo Losse- og lastekontor. Omstillingene går i retning av fast arbeid, med fast oppmøtested, i motsetning til "løsarbeid", hvor arbeidstakere i realiteten står ovenfor et engasjement i et utleiefirma som Oslo Losse- og lastekontor og usikker lønn, avhengig av det antall oppdrag som blir tildelt Oslo Losse- og lastekontor" (havnearbeiderne var fast ansatt!)

Samtidig har Yilport følgende punkt i deres kontrakt med de såkalte Terminal Koordinatorene (les: "nye" havnearbeiderne):

"Arbeidssted

Per i dag, er hovedarbeidsplass lokalene til Arbeidsgiver i Oslo (Sydhavna), Norge. Arbeidstakeren kan bli pålagt å arbeide en kort tid for, eller bli overført til, et tilknyttet selskap av arbeidsgiver, med bibehold av lønn og pensjonsrettigheter, og i den grad mulig med tilsvarende arbeids- og ansvarsområde."

For meg så ser det ut til at Yilport ønsker å opprette et eget "lossekontor". Har de planer om å dra en "Kjos"? Hvor fast ansatt er man egentlig i Yilport? 

Og det er ikke slik at Oslo Havn KF ikke har kjennskap til dette punktet, fordi de har nemlig en klausul, i sin kontrakt med Yilport, om at grunneier (les: Oslo Havn KF) til enhver tid skal ha full tilgang (!) til dokumenter tilknyttet lønninger og ansettelsesvilkår for de ansatte i Yilport.

Dette forholdet mellom Oslo Havn KF og Yilport begynner å bli både innviklet og komplisert.

 

NHO, Oslo Havn KF og Oslo Kommune bryr seg ikke en dritt om faste ansettelser! Alle argumenter de har brukt mot havnearbeiderne i denne konflikten er forlengst tilbakevist. Og Oslo Havn KFs utdeling av "eksklusiv rådighet" til både Yilport og GC Rieber Salt, for å fjerne tariffgrunnlaget til havnearbeiderne, er en gedigen bløff

Såvidt jeg har skjønt har de "nye" havnearbeiderne også "Verdens dyreste lunsj"!

 

 • 14.06.2015 kl.13:19 i Oslo Havn KF
 • Én kommentar
 • Permalenke

Oslo Havn KF fornekter seg ikke

 

Mail fra styreleder i Oslo Havn KF til Samferdselsdepartementet.

 

Teksten i mailen taler for seg selv.
 

 

...ved neste aksjon ble havnearbeiderne arrestert av politiet. Go figure!

Hvorfor sammenliknes havnearealene med E-18? Stilluf Karlsen har jo selv hevdet at havna ikke lenger kan ansees å være offentlig? 

 


 • 09.06.2015 kl.14:37 i Oslo Havn KF
 • 3 kommentarer
 • Permalenke

Sure, the dockers are "hooligans".

 

The year is 2015. It is June. Outside the port of Oslo 40 dockers are protesting.

Why, you ask? Let me explain.

 

The employers

Oslo Losse og Lastekontor (OLLK), (literally translated: The Oslo Loading and Unloading Office), is a so-called non-profit organisation. A non-profit enterprise established and controlled jointly by the local employers' organisation, Dampskipsekspeditørenes (Dampen), and the Oslo branch of the Norwegian Transport Workers' Union, Oslo Bryggearbeideres forening (OBF). The organisation was set up in 1947. Price levels for the services the Oslo dock workers are required to deliver are set by a Board of OLLK. The Board is made up of three representatives from Dampen and two from OBF, meaning the majority of members come from the employers' side. The General Manager at OLLK is also the General Manager at Dampen. Despite this, his position within OLLK is supposed to be neutral. He attends OLLK Board meetings but does not have voting rights.

Even though the dock workers are permanent employees of OLLK, it is not OLLK who provides them with work. The real employers at the dock are the port users and port operators who have collective bargaining agreements (CBAs) in place with OBF. These agreements are part of the industry-wide agreement between the Norwegian Transport Workers Federation (NTF) and NHO Logistics and Transport (NHO LT). These are under the umbrella of the national agreements between the LO (the national trade union body) and the NHO (the national employers' organization). Billing, payments and dockers' salaries all go through the OLLK, effectively fulfilling an administrative role. Any profits are reaped by the employers. Likewise, any losses are also covered by them.

Through the OLLK, all the dock workers in the port of Oslo are permanent employees and are guaranteed a fixed salary. They don't have fixed working hours but work at the different terminals according the needs of the port users and port operators. Day or night, in summer or winter, they are always on call and always available for work.

 

Illegal lock-out

On Thursday 21st May, OBF, the dockers' union in the port of Oslo, received a call from a lawyer informing them that OLLK was bankrupt and that the doors to the office would be closed at 3.30pm that same day. The dockers still had work to finish and duties to fulfil. In order to carry on with their work, they took on the administrative part and continued the business from their local union office.  The collective bargaining agreement (CBA) the dockers are covered by is still valid. Despite this, the dockers were refused access to the terminals where they should have carried out their work on the following Friday after the announced bankruptcy. There was work at the ferry terminals. There was also work that included moving containers on the quay as well as the loading and unloading of general cargo, iron, scrap metal, machine parts, building materials, concrete blocks and so on. Instead, the dockers were prevented from working and found themselves victims of a lock-out. An illegal lock-out.

 

Dockers in Oslo are not on strike

You may have noticed that Oslo Havn KF (the local port authority, municipal enterprise) isn't mentioned in the text above. That is because it isn't part of the dockers' collective agreement. Despite this, the local authority in Oslo have attacked terms and conditions in the port. In fact, in 2012, Oslo Havn KF devised a strategy to get rid of the dockers and their CBA. The strategy would use four different tactics. NHO LT, Dampen and the General Manager of OLLK were all part of this strategy.

One of the tactics in this strategy was to influence public opinion against the dockers.  The result was numerous newspaper articles. We heard about "the world's most expensive lunch" and "antiquated CBAs". The truth was that the docks did not stop operations six times a day for smoke breaks and lunch, as the papers claimed, and, far from being out of date, the CBA was renegotiated every two years.

And as members of the Board of Oslo Havn KF constantly mentioned the (legal) boycott in Risavika and the (legal) sympathy strikes in Mosjøen and Tromsø, every time they spoke about the dockers in Oslo, many people were left with the impression that they were also on strike.  The dockers in Oslo have not been on strike for many years.

 

The labour court judgement

Last year, in 2014, the Labour Court heard a case relating to an exemption from the dockers' national CBA. The exemption says that the dockers' right to have priority of engagement to work on the docks did not apply to "company facilities where the company's own people" (industrial/production companies) carry out loading and unloading. The Labour Court's premise for this said that the exception applies where the company has exclusive disposal of the quay area/terminal.

Around the time of Labour Court decision, it became known that landowners and port authority, Oslo Havn KF had awarded a twenty-year operating concession to the Turkish company, Yilport Holding.  Yilport Holding would run the container terminal in Oslo. Yilport Holding became Yilport Oslo Terminal Investments AS (YO) and began operating as of 1st February this year. Long before this, in November last year, the dockers had already sent their first request to YO for a discussion on the future of the collective agreement at the terminal. YO never answered. They didn't respond to reminders and further requests either. They didn't even bother to collect the registered letters from the post office (actually, they didn't answer Dampen's enquiry on pricing either).

NTF invited them to voluntary mediation through the State Mediator's office. They didn't even want to meet to discuss this.

At the end of January, however, an answer did come from YO- they did not want to use registered dockers at the terminal. So, apparently Oslo Havn KF had awarded Turkish YO exclusive disposal of a delimited area of the terminal in the port of Oslo. For twenty years. In this way, the local authority could undermine the very foundations of the dockers' collective bargaining agreement and YO were free to bring in cheaper labour. Whether YO actually have exclusive disposal or whether it just the claims of the some members of the Oslo Havn KF Board in the media, we don't know (yet). The majority of the city council, the Committee for Transport and Environment and council leaders appear to have given their full support to the local authority's involvement in the conflict.

Oslo Havn KF created the conflict in Oslo

It is claimed that this conflict has been longstanding in the port of Oslo. Long before all this. This is untrue. There have been local disputes but nothing of great significance. The conflict started when Oslo Havn KF (with many supporters) published an article in April 2013 (part of its strategy to change public opinion, as I have mentioned above). The purpose was to put pressure on the dockers to enter into an unreasonable agreement despite the CBA having been renegotiated and signed off the year before. Just to reiterate, Oslo Havn KF is not a party to the CBA. I would like to underline as well that NHO LT were complicit in the preparation of the strategy (in 2012) adopted by the Board of Oslo Havn KF at the same time as they were signing a new CBA period with the dockers. The same again in 2014.

This strategy of changing public opinion was only lies and unreasonable claims written and compiled by PR consultants - in order to defame dockers. To make them seem like hooligans. Their claims have never been supported by documentation or a base of evidence, just big claims from powerful people. 


But, of course, it is the "striking" dockers who are the hooligans here. Hooligans who fight for a fair CBA. Hooligans who fight against a public entity and an employers' association who illegally locked them out from their own workplace. Hooligans who are fighting a war against social dumping. Hooligans who are fighting for decent conditions in their working lives.

 

In my eyes, these "hooligans" are heroes.

(Needless to say who the real hooligans are)

 

~ Translated by Jessica Fenn Samuelsen ~

 

Rally @ the port of Oslo at the 22nd of June:

 

We hereby invite you to an rally to support the dockers in Oslo.

- WE DEMAND A COLLECTIVE AGREEMENT WITH YILPORT OSLO!
- WE DEMAND OSLO PORT AUTHORITY TO STOP UNDERMINING DOCKER'S RIGHTS!

We are hoping that as many people, unions and organizations as possible are able to join the event. Bring your flags and banners!

The rally will be outside Oslo Port Authority's HQ on Vippetangen, Skur 38.
(Bus no. 60 from the Central train station)

Prior to this we will arrange a meeting where those interested can get the latest developments and discuss the battle ahead.

Facebook event here.

 

 • 09.06.2015 kl.12:48 i International readers
 • Én kommentar
 • Permalenke

Jeg fant, jeg fant!

 

I gårsdagens innlegg prøver jeg å beskrive havnekonflikten(e) i Oslo på enklest mulig måte. Men selv i forklaringen måtte jeg stille spørsmål. Det er mye som står ubesvart. For eksempel definisjon og betydning av eksklusiv rådighet. Hverken Oslo Kommune eller Oslo Havn KF svarer på mine henvendelser når jeg spør dem om hva denne rådigheten innebærer. Når et utenlandsk foretak får enerett på en kommunal havn i 20 (!) år, bør vel offentligheten ha krav på å vite hva det betyr? Hvertfall når det nå står 40 havnearbeidere i kø hos NAV som følge av dette!

Så kom jeg på at den ansvarlige byråden for Oslo Havn KF - Guri Melby (V) - allerede har forklart oss det. I bystyrets muntlige spørretime i februar sa hun at det, med eksklusiv rådighet, menes "en som disponerer et kaiareal alene slik Yilport gjør i Oslo i dag."

Da vet vi det: En som disponerer et kaiareal alene...

I kontraktsforslaget Oslo Havn KF har utarbeidet finner jeg følgende punkt: 

Så kaia har de ikke fått eksklusiv rådighet over! Ut av kø'n, gutter! Dere skal tilbake i jobb!

 

De styrende politikerne i hovedstaden vår kjører en skitten politikk som overhodet ikke er akseptabel. Guri Melby (V) har selv sagt (i 2013) at hun "oppfatter det som positivt at Oslo Havn har tatt denne debatten i offentligheten, i stedet for i lukkede rom, slik at alle får se hva konflikten dreier seg om og ta stilling på eget grunnlag."

Vi vet nå at Oslo Havn KF og NHO har skrevet og vedtatt en strategi med fire punkter, hvorav to av dem er å sverte havnearbeiderne gjennom media og -å formulere en kontrakt med fremtidig operatør slik at tariffgrunnlaget til havnearbeiderne bortfalt.

Merkelig at det skulle bli så stille fra dere som ville ha det ut i offentligheten nå som det stormer som verst? Eller var det kanskje ikke så kult at strategier utarbeidet i lukkede rom kom ut? Debatten gjaldt kanskje bare da dere hadde overtaket på den menige mann som ivrig svelget påstandende deres om kranglete havnearbeidere?

 

 


 • 03.06.2015 kl.14:56 i Oslo Havn KF
 • Én kommentar
 • Permalenke

Men selvfølgelig, det er havnearbeiderne som er streikende pøbler her

 

Året skriver 2015. Måneden, juni. På havnen i Oslo står 40 havnearbeidere og aksjonerer. Hvorfor? spør du. La meg fortelle.

 

Historien bak Oslo Losse- og Lastekontor
Oslo Losse- og Lastekontor var et såkalt nullforetak, som ble etablert og drevet av arbeidsgiverforeningen Dampskipsekspeditørenes forening (Dampen) og Oslo Bryggearbeideres forening. Selskapet har en lang historie bak seg, det ble etablert allerede i 1947. Priser på tjenestene havnearbeiderne i Oslo havn er satt til å gjøre, er fastsatt av et styre i dette selskapet. Styret besto av tre representanter fra Dampen og to fra Oslo Bryggearbeideres forening. Altså var det et flertall fra arbeidsgiversiden. Bestyrer i Oslo Losse- og Lastekontor var også daglig leder for Dampen.

Selv om havnearbeiderne er fast ansatt i lossekontoret, er det ikke her de som er arbeidsgiver. Arbeidsgiveren på havna er de brukerne og operatørene som har tariffavtale med Oslo Bryggearbeideres forening. Tariffavtalen er forhandlet frem mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport. Fakturering og innbetaling, samt lønninger til havnearbeiderne, går gjennom lossekontoret. Et overskudd i selskapet går tilbake til arbeidsgiverne. På samme måte som et underskudd skal bli dekket av arbeidsgiverne.

Havnearbeiderne i Oslo har ikke fast arbeidstid utover dagtid, men de møter opp til den tid arbeidsgiverne på de ulike terminalene i havna ønsker. Dag som natt, sommer som vinter. Alltid på vakt og alltid tilgjengelige.

 

Ulovlig lockout
Torsdag 21. mai ble Oslo Bryggearbeideres forening oppringt av en advokat som informerte om at Oslo Losse- og Lastekontor var konkurs og dørene ville stenges kl 15:30 samme dag.

Havnearbeiderne hadde fortsatt arbeid og plikter som skulle oppfylles, så de tok med seg driften til foreningskontoret. Tariffavtalen havnearbeiderne er omfattet av er fortsatt gyldig. Likevel ble havnearbeiderne nektet adgang til terminalene de skulle utføre arbeid på den påfølgende fredagen etter konkursen. Det var arbeid på ferjeterminaler. De har arbeid som omfatter trekkekjøring (kjøring av containere på kaia) og lossing/lasting av stykkgods, jern, skrapjern, maskindeler, husmoduler, betongelementer osv. Men de er blitt utsatt for en lockout. En ulovlig lockout.

 

Havnearbeiderne i Oslo streiker ikke, og har ikke «verdens dyreste lunsj»
I teksten over er ikke Oslo Havn KF nevnt. Det er fordi de ikke er part i havnearbeidernes tariffavtale.  Likevel har det kommunale foretaket ført en kamp mot ordnede forhold i havna. I 2012 la de en strategi som tar for seg fire ulike måter å bli kvitt havnearbeiderne og deres tariffavtale på. Oslo Havn KF hadde fått med seg NHO, Dampen og bestyrer av OLLK på denne strategien. 

Ett av punktene i strategien tar for seg «Samfunnsmessig påvirkning». Resultatet ble utallige avisoppslag. Vi fikk høre om «Verdens dyreste lunsj»  og en «antikvarisk tariffavtale». Poenget skulle være å presse havnearbeiderne til å gå med på en urimelig avtale. Tariffavtalen ble underskrevet året før. Og igjen i 2014. NHO Logistikk og Transport var altså med på å utarbeide strategien - vedtatt av havnestyret - samtidig som de inngikk ny avtaleperiode med havnearbeiderne.

Og fordi styreleder i Oslo Havn KF stadig dro inn (den lovlige) boikotten i Risavika og (de lovlige) sympatistreikene i Mosjøen og Tromsø hver gang han uttalte seg om havnearbeiderne i Oslo, var det mange som satt igjen med et inntrykk av at havnearbeiderne nå streiket. Havnearbeiderne i Oslo har ikke streiket på mange år.

Sannheten er at havnen ikke stopper seks ganger i døgnet og at den «antikvariske» tariffavtalen reforhandles annethvert år. Havnearbeiderne har tilbudt seg å jobbe kontinuerlig, men arbeidsgiverne er ikke villige til å betale for det.

 

20 års eksklusivitet
I fjor, i 2014 behandlet Arbeidsretten en unntaksbestemmelse i rammeavtalen til havnearbeiderne. Den gikk ut på at havnearbeidernes fortrinnrett ikke omfattet «bedriftenes egne anlegg der bedriftens egne folk» utfører lossing og lasting. Arbeidsretten sier at unntaket gjelder dersom bedriften har eksklusiv rådighet over terminalen.

Parallelt med behandlingen av unntaksbestemmelsen i Arbeidsretten, ble det kjent at grunneier, Oslo Havn KF hadde gitt det tyrkiske selskapet Yilport Holding en operatøravtale for drift av containerterminalen i Oslo for de 20 neste årene. 1. februar i år var de igang.

Allerede i november i fjor sendte havnearbeiderne første henvendelse til Yilport for en samtale om fremtidig avtale på terminalen. Yilport svarte aldri. De svarte ikke på purringer heller. Ikke engang rekomanderte brev tok de seg bryet med å hente på posten. (De svarte faktisk ikke Dampen på henvendelser om priser heller)

Transportarbeiderforbundet inviterte dem til frivillig mekling hos riksmeklingsmannen. Ikke engang her ville de møte opp.

I slutten av januar kom det imidlertid et svar, de ville ikke bruke havnearbeiderne på terminalen. Det skulle vise seg at Oslo Havn KF har gitt tyrkiske Yilport eksklusiv rett til bruken av et avgrenset terminalområde i den kommunale havna i Oslo. I 20 år. På den måten kunne det kommunale foretaket undergrave tariffgrunnlaget til havnearbeiderne og Yilport stod fritt til å hente inn billigere arbeidskraft. Hvorvidt det faktisk er eksklusiv rådighet eller om det bare er noe styreleder i Oslo Havn KF hevder ovenfor media vites ikke. Jeg har sendt forespørsel til både Oslo Kommune og Oslo Havn KF for å få deres definisjon av «eksklusiv rådighet». Hva innebærer det? Hva betyr det? I følge havnestyreleder betyr det at havnen ikke lenger er å anse som offentlig. Flertallet i Oslo bystyre, byråd for Samferdsel og Miljø, samt byrådslederen ser ut til å full tillit til kommunens foretaks «innblanding» i konflikten.

 

Pøblene i havna
Det har lenge vært hevdet å være en konflikt i Oslo havn. Lenge før alt dette. Det stemmer ikke. Det har vært lokale disputter, men ikke noe store greier. Konflikten startet da Oslo Havn KF startet sin «samfunnsmessige påvirkning» som ikke har dreiet seg om annet en løgner og urimelige påstander skrevet og utarbeidet av PR-rådgivere. Det har aldri ligget dokumentasjon eller bevis til grunn, bare store ord fra mektige mennesker. En ren og skjær svertekampanje mot arbeidsfolk.

Men selvfølgelig, det er havnearbeiderne som er streikende pøbler her. Pøbler som kjemper for en rettsmessig tariffavtale. Pøbler som kjemper mot et kommunalt foretak og en arbeidsgiverforening som ulovlig stenger dem ute fra arbeidsplassen sin. Pøbler som kjemper en kamp mot sosial dumping. Pøbler som kjemper for anstendige kår i arbeidslivet.

 

For meg er disse pøblene helter.

  

 

 


 • 02.06.2015 kl.18:21 i Oslo Havn KF
 • 8 kommentarer
 • Permalenke
Les mer i arkivet » Oktober 2017 » August 2017 » Juni 2017
BryggesjauerFrue

BryggesjauerFrue

36, Sørum

Jeg er 36 år, bor på landet med min bryggesjauer og våre to barn. Mail: bryggesjauerfrue@live.no

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits